Christoph Theiß
Christoph Theiß
Потвърден имейл адрес: uni-jena.de
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Range prediction models for e-vehicles in urban freight logistics based on machine learning
J Kretzschmar, K Gebhardt, C Theiß, V Schau
International Conference on Data Mining and Big Data, 175-184, 2016
52016
Dataless Black-Box Model Comparison
CTCABJ Denzler
International Conference on Pattern Recognition and Artificial Intelligence …, 2018
2018
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–2