Следене
Yuxin Fang (方羽新)
Yuxin Fang (方羽新)
Microsoft Research
Потвърден имейл адрес: microsoft.com - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
EVA: Exploring the Limits of Masked Visual Representation Learning at Scale
Y Fang, W Wang, B Xie, Q Sun, L Wu, X Wang, T Huang, X Wang, Y Cao
CVPR 2023 Highlight, 2023
3332023
Instances as Queries
Y Fang*, S Yang*, X Wang, Y Li, C Fang, Y Shan, B Feng, W Liu
ICCV 2021, 2021
247*2021
You Only Look at One Sequence
Y Fang*, B Liao*, X Wang, J Fang, J Qi, R Wu, J Niu, W Liu
NeurIPS 2021, 2021
240*2021
EVA-CLIP: Improved Training Techniques for CLIP at Scale
Q Sun, Y Fang, L Wu, X Wang, Y Cao
arXiv preprint arXiv:2303.15389, 2023
1332023
Crossover Learning for Fast Online Video Instance Segmentation
S Yang*, Y Fang*, X Wang, Y Li, C Fang, Y Shan, B Feng, W Liu
ICCV 2021, 2021
1062021
EVA-02: A Visual Representation for Neon Genesis
Y Fang, Q Sun, X Wang, T Huang, X Wang, Y Cao
arXiv preprint arXiv:2303.11331, 2023
822023
Diversity Transfer Network for Few-Shot Learning
M Chen*, Y Fang*, X Wang, H Luo, Y Geng, X Zhang, C Huang, W Liu, ...
AAAI 2020 Oral, 2020
762020
Corrupted Image Modeling for Self-Supervised Visual Pre-training
Y Fang, L Dong, H Bao, X Wang, F Wei
ICLR 2023 Spotlight, 2022
652022
Temporally Efficient Vision Transformer for Video Instance Segmentation
S Yang, X Wang, Y Li, Y Fang, J Fang, W Liu, X Zhao, Y Shan
CVPR 2022 Oral, 2022
552022
Unleashing Vanilla Vision Transformer with Masked Image Modeling for Object Detection
Y Fang*, S Yang*, S Wang*, Y Ge, Y Shan, X Wang
ICCV 2023, 2022
382022
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–10