Следене
Ilya Lysenkov
Ilya Lysenkov
Itseez
Потвърден имейл адрес: itseez.com - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Recognition and pose estimation of rigid transparent objects with a kinect sensor
I Lysenkov, V Eruhimov, G Bradski
Robotics 273 (273-280), 2, 2013
1062013
Pose estimation of rigid transparent objects in transparent clutter
I Lysenkov, V Rabaud
2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 162-169, 2013
442013
Tabletop object scanning with an rgb-d sensor
M Dimashova, I Lysenkov, V Rabaud, V Eruhimov
Third Workshop on Semantic Perception, Mapping and Exploration (SPME) at the …, 2013
112013
Pose refinement of transparent rigid objects with a stereo camera
I Lysenkov, V Eruhimov
Transactions on Computational Science XIX, 143-157, 2013
62013
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–4