Sergei Ignatov
Sergei Ignatov
Потвърден имейл адрес: nbu.bg
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Some Notes on the Story of the Shipwrecked Sailor
S Ignatov
Proceedings of the seventh International Congress of Egyptologists …, 1998
8*1998
Some Notes on the Story of the Shipwrecked Sailor
S Ignatov
The Journal of Egyptian Archaeology 80 (1), 195-198, 1994
81994
The name of the serpent in the ancient egyptian story of the shipwrecked sailor
S Ignatov
Göttinger Miszellen 1, 33-38, 2005
42005
Word and Image in Ancient Egypt
S Ignatov
The Journal of Egyptological Studies, 2004
42004
Папирусът не расте на скала
С Игнатов
Изток-Запад, 2004
3*2004
Египет на фараоните
С Игнатов
Изток-Запад, 2004
32004
Египет на фараоните
С Игнатов
Парадигма, 1998
3*1998
Папирусът не расте на скала
С Игнатов
Народна култура, София., 1987
31987
"The Red Line" in the Ancient Egyptian Story of the Shipwrecked Sailor
S Ignatov
The Journal of Egyptological Studies, 5-9, 2005
12005
„Рудникът на господаря “и „Великата зеленина “в Ермитажен папирус 1115
С Игнатов
Годишник на департамент Средиземноморски и източни изследвания 2, 249-255, 2004
12004
Червеният ред в древноегипетската приказка за корабокрушенеца
С Игнатов
Годишник на департамент Средиземноморски и източни изследвания 1, 52-55, 2002
12002
Древноегипетското „учение за контрола над сърцето “според „Приказка за претърпелия корабокрушение“
С Игнатов
Анали 7 (3-4), 26-30, 2000
12000
Слово и изображение в Древен Египет
С Игнатов
Религия и култура, 16-19, 1999
11999
Dardanians, Moesians And Phrygians In Тhе Qadesh Inscriptions Of Ramses II
S Ignatov
Thracia 11. Studia in Honorem Alexandri Fol 11, 107-112, 1995
11995
Опит за нова интерпретация на древноегипетската „Приказка за претърпелия корабокрушение “
С Игнатов
Митология, изкуство, фолклор, 146-175, 1988
11988
Островът на изобилието
С Игнатов
Пулс, 10, 1983
11983
The participle statementin the Story of the Shipwrecked Sailor
S Ignatov
Göttinger Miszellen: Beiträge zur ägyptologischen Diskussion, 83-87, 2017
2017
The Body of God: Word and Image in Ancient Egypt
S Ignatov
Нов български университет, 2016
2016
Морфология на класическия Египет: По данни на Ермитажен папирус 1115
С Игнатов
Нов български университет, 2012
2012
Exploring the morphology of Classical Egypt (based on phermitage 1115-the story of thе Shjj. 1wrecked sailor)
S Ignatov
The Journal of Egyptological Studies 3, 5-42, 2010
2010
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20