Veselin Tselkov
Veselin Tselkov
Professor, D.Sc., State University for Library Studies and Information Technologies
Потвърден имейл адрес: cpdp.bg
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Security in Computer Systems
D Pargov, V Tselkov, R Petrov, I Kraytchev
Information Aspects of Security and Development of Modern Societies, 11-13, 1996
51996
Cryptographic software solution for information protection in a corporate Intranet
V Tselkov
Information & Security An International Journal 4, 97-104, 2000
42000
Security of Information System on Internet
V Tselkov, D Pargov
Proceedings of the 1997 AFCEA-Sofia Seminar (Sofia: AFCEA-Sofia, 4-5 …, 1997
31997
Intuitionistic Modal Logics Contradicting The Rieger - Nishimura Logics
V Tselkov
Математика и математическо образование, 133-139, 1983
31983
Управление на риска, тестване и оценка на мрежовата и информационна сигурност
В Целков, Н Стоянов, О Исмаилов
ISBN 978-619-185-159-1, 250, 2016
22016
New Challenges for Privacy and Personal Data Protection in Digital World
V Tselkov
Regional Conference “Privacy in Digital Age”, Pristina, Kosovo, 35, 2015
22015
Международни стандарти и добри практики за защита на информацията
В Целков, Н Стоянов, О Исмаилов
За буквите – О писменехь, ISBN 978-954-8887-67-0, 2010
22010
Computer Systems Recources Distibution and Control
V Tselkov, D Pargov, R Mitsev
Information Theories and Applications 2 (7), 38-44, 1994
21994
A software security tools for information protection in PCs–
V Tselkov
CS_SECURE_TOOLS,” in Proceedings of the First National Conferences …, 0
2
Cloud Computing, Big Data, Accountability and New Challenges for Protection of Personal Data
V Tselkov
16th meeting, Central Eastern Europe Data Protection Authority (CEDPA …, 2014
12014
Работа в облака, големите данни и защита на личните данни
В Целков
Информационен бюлетин на Комисията за защита на личните данни, ISSN 2367 …, 2013
1*2013
Защитени криптографски приложения в компютърните системи и мрежи
В Целков, Н Стоянов
Нова звезда, София, ISBN 978-954-20-9, 2009
1*2009
Information Assurance in C4I systems
V Tselkov, D Pargov
International Relations and Security Network (Information Assurance and …, 2000
12000
Защита на данните. Принципи и практики, Академично издателство „За буквите – О писменехь“, ISBN 978-619-185-364-9
В Целков, Д Петков, Г Средков, П Георгиев
2019
Промени ли се бизнес средата в България след GDPR
В Целков
www.economy.bg, 2019
2019
Предговор
В Целков
Защита на личните данни 1, 752, 2019
2019
Methodology for assessment General Data Protection Regulation (GDPR) compliance
V Tselkov, G Sredkov, O Aleksandrova
International Conference “Personal Data Protection”, Moscow, Russia 1, 17, 2018
2018
Практическо ръководство за ИТ сигурност при обработката на лични данни
В Целков
Информационен бюлетин на Комисията за защита на личните данни, ISSN 2367 …, 2018
2018
Критерии и компетентност при оценка на съответствието с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни
В Целков, Г Средков
Международна конференция, НВУ, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ 1, 10, 2018
2018
Един поглед върху Общия регламент за защита на личните данни
В Целков
Международна конференция, НВУ, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ 1, 10, 2018
2018
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20