Следене
Robin Courant
Robin Courant
Потвърден имейл адрес: polytechnique.edu - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
High-level features for movie style understanding
R Courant, C Lino, M Christie, V Kalogeiton
ICCV 2021 Workshop on AI for Creative Video Editing and Understanding, 2021
22021
FunnyNet: Audiovisual Learning of Funny Moments in Videos
Z Liu, R Courant, V Kalogeiton
Proceedings of the Asian Conference on Computer Vision, 3308-3325, 2022
2022
Supplementary Material FunnyNet: Audiovisual Learning of Funny Moments in Videos
ZS Liu, R Courant, V Kalogeiton
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–3