Temenuzhka Radeva
Temenuzhka Radeva
Radiotherapy Department, St. Marina University Hospital, Medical University Varna,
Потвърден имейл адрес: mu-varna.bg - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Serum levels of RIPK3 and troponin I as potential biomarkers for predicting impaired left ventricular function in patients with myocardial infarction with ST segment elevation …
JK Kashlov, IS Donev, JG Doneva, VD Valkov, AD Kirkorova, PI Ghenev, ...
Bioscience trends, 2016
52016
Radiotherapy and cell death. Significance of cell death patterns in the radiotherapy of cancer patients
T Radeva-Petkova, E Encheva, I Donev, Y Kashlov
Varna Medical Forum 7 (1), 21-26, 2018
2018
9. Deffinitive Radiotherapy Combined with Targeted Therapy in Locoregional Advanced Cancer of Larynx, Hypopharynx and Oropharynx-preliminary Report of Single Institution …
SI Ivanovska Hr., Encheva E., Radeva T., D.Plalamudova D., Iliev G ...
Международен бюлетин по оториноларингология., 2018
2018
Компютър томографско образно ръководено лъчелечение - задължителен елемент при прилагане на VMAT техника на облъчване при дефинитивно и предоперативно лъчелечение на карцином …
ГТ Енчева E., Билюкова С., Ивановска Хр., Радева Т.
Акушерство и гинекология 57, 8-15, 2018
2018
Дефинитивно лъчелечение, съчетано с таргетна терапия при локорегионално аванасирали карциноми на ларинкс, хипофаринкс и орофаринкс-предварителни резултати по отношение опита на …
ЩИ 6. Ивановска Хр, Енчева Е., Радева Т., Паламудова Д., Илиев Г., Билюкова ...
Международен бюлетин по оториноларингология. 1, 50-59, 2018
2018
Приложение на образните методи за стадиране и планиране на предоперативно лъчелечение при локално авансирал карцином на ректума.
ЕЕ Радева Т.
списание Рентгенология и радиология 3, 2018
2018
Некроптоза
НС К. Калчев М. Таушанова М. Богданова, И. Донев, Н. Цонев, Е. Димитрова, Р ...
Studia Oncologica, 2017
2017
Dynamic change of NT-PROBNP in patients with ST-elevation myocardial infarction treated with primary coronary intervention
JK Kashlov, VD Valkov, YG Doneva, I Donev, A Kirkorova, ...
Scripta Scientifica Medica 48 (4), 9-12, 2016
2016
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–8