Следене
Rabia Jilani
Rabia Jilani
Потвърден имейл адрес: hud.ac.uk
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Ascol: A tool for improving automatic planning domain model acquisition
R Jilani, A Crampton, D Kitchin, M Vallati
AI* IA 2015 Advances in Artificial Intelligence: XIVth International …, 2015
252015
Automated knowledge engineering tools in planning: state-of-the-art and future challenges
R Jilani, A Crampton, DE Kitchin, M Vallati
182014
Automated domain model learning tools for planning
R Jilani
Knowledge Engineering Tools and Techniques for AI Planning, 21-46, 2020
22020
ASCoL: Automated acquisition of domain specific static constraints from plan traces
R Jilani, A Crampton, DE Kitchin, M Vallati
22014
Acquiring Process Knowledge in Hybrid Planning Domains using Machine Learning
R Reba, R Jilani, A Lindsay, TL McCluskey
Proceedings of the Workshop of the UK Planning and Scheduling SIG (PlanSIG), 2020
12020
Have a Little Patience: Let Planners Play Cards.
R Jilani, A Crampton, DE Kitchin, M Vallati
PlanSIG, 2016
12016
Considerable Factors for Domain Model Learning in Planning
R Jilani, R Reba
2019
Learning Static Knowledge for AI Planning Domain Models via Plan Traces
R Jilani
University of Huddersfield, 2017
2017
Learning static constraints for domain modeling from training plans
R Jilani
The 26th International Conference on Automated Planning and Scheduling, 132, 2015
2015
A Brief Review of Automated Knowledge Engineering Tools for Artificial Intelligence Planning & Scheduling
R Jilani, DE Kitchin
University of Huddersfield, 2013
2013
Domain Model Analysis using Static Graphs
R Jilani
KEPS 2018, 11, 0
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–11