Stefaniya Terzieva
Stefaniya Terzieva
Медицински университет "Параскев Стоянов" - Варна
Verified email at mu-varna.bg
Title
Cited by
Cited by
Year
Complications during a supraclavicular anesthesia of the brachial plexus with interscalene approach
IV M. Minkov, M. Vankova, R. Minkov, S. Terzieva, T. Dimitrov
Journal of IMAB 18 (3), 339-341, 2012
2012
Дисекционни упражнения по анатомия - взаимоотношения асистент-студенти
С Терзиева
Известия на Съюза на учените - Варна 15 (1), 70-71, 2010
2010
A. suprascapularis - вариации и клинично значение
ИВ С. Терзиева, М. Габровска
Известия на Съюза на учените - Варна 14 (2), 69-70, 2009
2009
Приложение на метода на рентгеновата дензитометрия в хода на изследване на дегенеративни ставни промени
С Терзиева
Годишен сборник (научни трудове) ИМАБ 9 (1), 109-110, 2003
2003
Математически модел за анализ на геометричната характеристика на ставни пвърхности
С Терзиева
Годишен сборник (научни трудове) ИМАБ 9 (1), 113-114, 2003
2003
Съпоставки между разпределението на дебелината на субхондралната зона на минерализация и моделите на костна плътност
С Терзиева
Годишен сборник (научни трудове) ИМАБ 9 (1), 109-110, 2003
2003
Bone density and its investigation by means of the X-ray densitometry method
T S.
Journal of Anthropology, 161-162, 2003
2003
Корелация между геометрия и дебелина на субхондралната зона на минерализация
Т С.
Годишен сборник (Научни трудове) ИМАБ 8, 12-13, 2002
2002
Дебелина на субхондралната зона на минерализация - морфологичен параметър на натоварването
ПР Терзиева С.
Годишен сборник (Научни трудове) ИМАБ 8, 9-11, 2002
2002
Metacarpophalangeal joint of the thumb-geometry of the joint surfaces
T S.
Journal of Anthropology 3, 148-151, 2000
2000
Модели на субхондралната минерализация на дланно-фалангеалната става на палеца
С Терзиева
Journal of Anthropology, 191-195, 1999
1999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11