Следене
Seong-Hyeon Hwang
Seong-Hyeon Hwang
Потвърден имейл адрес: kaist.ac.kr
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Inspector gadget: A data programming-based labeling system for industrial images
G Heo, Y Roh, S Hwang, D Lee, SE Whang
arXiv preprint arXiv:2004.03264, 2020
132020
MixRL: Data mixing augmentation for regression using reinforcement learning
SH Hwang, SE Whang
122021
Regmix: Data mixing augmentation for regression
SH Hwang, SE Whang
arXiv preprint arXiv:2106.03374, 2021
52021
RC-Mixup: A Data Augmentation Strategy against Noisy Data for Regression Tasks
SH Hwang, M Kim, SE Whang
arXiv preprint arXiv:2405.17938, 2024
2024
Quilt: Robust Data Segment Selection against Concept Drifts
M Kim, SH Hwang, SE Whang
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 38 (19), 21249 …, 2024
2024
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–5