Следене
LI Hongying
LI Hongying
Потвърден имейл адрес: scu.edu.cn
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Multiscale modeling and simulation of the cardiac fiber architecture for DMRI
L Wang, Y Zhu, H Li, W Liu, IE Magnin
IEEE Transactions on Biomedical Engineering 59 (1), 16-19, 2011
392011
Spike trains encoding and threshold rescaling method for deep spiking neural networks
Y Xu, H Tang, J Xing, H Li
2017 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), 1-6, 2017
302017
Simulation of diffusion anisotropy in DTI for virtual cardiac fiber structure
L Wang, YM Zhu, H Li, W Liu, IE Magnin
International Conference on Functional Imaging and Modeling of the Heart, 95-104, 2011
172011
Cardiac fiber unfolding by semidefinite programming
H Li, MC Robini, F Yang, I Magnin, Y Zhu
IEEE Transactions on Biomedical Engineering 62 (2), 582-592, 2014
42014
A neighborhood-based probabilistic approach for fiber tracking in human cardiac DTI
H Li, M Robini, F Yang, Y Zhu
2012 9th IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI), 9-13, 2012
42012
Nasal Mesh Unfolding–An Approach to Obtaining 2-D Skin Templates from 3-D Nose Models
H Li, M Robini, Z Zhou, W Tang, Y Zhu
International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted …, 2018
2018
Towards a simplified cardiac fiber architecture—Multiscale fiber merging
H Li, M Robini, F Yang, Y Zhu
2016 IEEE 13th International Conference on Signal Processing (ICSP), 35-38, 2016
2016
Unfolding Cardiac Fibers by Dimensionality Reduction
H Li, M Robini, Y Zhu
IEEE EMBC, 26--30, 2014
2014
Fiber tracking and fiber architecture description in cardiac DT-MRI
H Li
INSA de Lyon, 2013
2013
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–9