Ivan Malý
Ivan Malý
Verified email at econ.muni.cz
Title
Cited by
Cited by
Year
Veřejná ekonomie pro školu a praxi. Praha
Y Strecková, I Malý
Computer press, 1998
220*1998
Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru
J Rektořík, V Hyánek, I Malý, J Šelešovský, J Špalek, D Špalková, ...
Ekopress, sro, 2007
1242007
Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru
J Rektořík, B Binka, V Hyánek, I Malý, J Šelešovský, S Škarabelová, ...
Ekopress, 2002
762002
Neziskové organizace a jejich funkce v demokratické společnosti
M Pospíšil, M Neumayr, I Malý, M Meyer, U Schneider, S Škarabelová
Brno: SSNS, 2009
382009
Problém optimální alokace zdrojů ve zdravotnictví
I Malý
Masarykova univerzita v Brně, 1998
361998
Ekonomika veřejného sektoru
J Rektořík
Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 1999
341999
Competitive environment in waste management and its impact on municipal expenditures
J Soukopová, I Malý
Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis 61 (4 …, 2013
252013
The role of civil society organisations in different nonprofit regimes: evidence from Austria and the Czech Republic
M Neumayr, M Meyer, M Pospíšil, U Schneider, I Malý
Civil society in comparative perspective, 2009
232009
Veřejné statky a veřejně poskytované statky
I Malý
Politická ekonomie: Teorie, modelování, aplikace 66 (6), 861-868, 1998
22*1998
E-Government evaluation and its practice in the Czech Republic: challenges of synergies
D Špaček, I Malý
The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy 3 (1), 93-124, 2010
202010
Hodnocení veřejných projektů
I Mališová, I Malý
Masarykova univerzita, 1997
171997
Hodnocení veřejných projektů: učební texty pro studenty oboru veřejná ekonomika. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 88s
I MALIŠOVÁ, I Malý
13
Decision support of waste management expenditures efficiency assessment
J Soukopová, I Malý, J Hřebíček, M Struk
International Symposium on Environmental Software Systems, 651-660, 2013
122013
Vliv konkurence na výši výdajů na nakládání s odpady obcí Jihomoravského kraje
J Soukopová, I Malý
Waste Forum 4, 173-183, 2012
122012
Problémy definování a prosazování veřejného zájmu.
I Malý
MU, 1999
121999
Vybrané otázky z ekonomie zdravotní péče
I Malý
Studijní text pro studenty distančního studia Management ve zdravotnictví …, 1996
121996
Financing Healthcare: What Can we Learn from CEE Experience?
J Nemec, SS Cankar, T Kostadinova, I Malý, Z Darmopilova
Administrative Culture 14 (2), 212-237, 2013
102013
Výdaje obcí na ochranu životního prostředí a jejich efektivnost
J Soukopová, I Malý, E Bakoš, J Beránková, D Špaček, J Hřebíček, ...
nakladatelství Littera, 2011
92011
Health policy in the Czech Republic: General character and selected interesting aspects
J Nemec, M Pavlík, I Malý, Z Kotherová
Central European Journal of Public Policy 9 (1), 102-113, 2015
72015
Efektivnost veřejných výdajů na ochranu životního prostředí
D Špaček, I Malý, E Bakoš
SOUKOPOVÁ, J. Výdaje obcí na ochranu životního prostředí a jejich …, 2011
72011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20