Ivan Malý
Ivan Malý
Verified email at econ.muni.cz
TitleCited byYear
Veřejná ekonomie pro školu a praxi. Praha
Y Strecková, I Malý
Computer press, 1998
259*1998
Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru
J Rektořík, V Hyánek, I Malý, J Šelešovský, J Špalek, D Špalková, ...
Ekopress, sro, 2007
1432007
Ekonomika veřejného sektoru
J Rektořík
Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 1999
491999
Problém optimální alokace zdrojů ve zdravotnictví
I Malý
Masarykova univerzita v Brně, 1998
46*1998
Neziskové organizace a jejich funkce v demokratické společnosti
M Pospíšil, M Neumayr, I Malý, M Meyer, U Schneider, S Škarabelová
Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, 2009
422009
Competitive environment in waste management and its impact on municipal expenditures
J Soukopová, I Malý
Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis 61 (4, 2013
262013
Tvorba a implementace veřejné politiky
I Malý, M Pavlík
Brno: Masarykova univerzita, 2004
212004
Hodnocení veřejných projektů
I Mališová, I Malý
Masarykova univerzita, 1997
191997
E-Government evaluation and its practice in the Czech Republic: challenges of synergies
D Špaček, I Malý
The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy 3 (1), 93-124, 2010
182010
The role of civil society organisations in different nonprofit regimes: evidence from Austria and the Czech Republic
M Neumayr, M Meyer, M Pospíšil, U Schneider, I Malý
Civil society in comparative perspective, 167-196, 2009
182009
Veřejné statky a veřejně poskytované statky
I Malý
Politická ekonomie 46 (6), 861-868, 1998
18*1998
Vybrané otázky z ekonomie zdravotní péče
I Malý
Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 1996
161996
Vliv konkurence na výši výdajů na nakládání s odpady obcí Jihomoravského kraje
J Soukopová, I Malý
Waste forum 4, 173-183, 2012
152012
Decision support of waste management expenditures efficiency assessment
J Soukopová, I Malý, J Hřebíček, M Struk
International Symposium on Environmental Software Systems, 651-660, 2013
122013
Vliv veřejného sektoru na efektivnost rozvoje regionů
I Malý
Masarykova univerzita, 2001
122001
Financing health care: what can we learn from CEE experience
J Nemec, SS Cankar, T Kostadinova, I Malý, Z Darmopilova
Admin Cult 14 (2), 212-37, 2013
92013
Výdaje obcí na ochranu životního prostředí a jejich efektivnost
J Soukopová
Littera, 2011
92011
Problémy definování a prosazování veřejného zájmu. Sborník referátů z teoretického semináře pořádaného Katedrou veřejné ekonomie ESF MU v Brně ve spolupráci s Asociací veřejné
I Malý
9
Efektivnost veřejných výdajů na ochranu životního prostředí
D ŠPAČEK, I MALÝ, E BAKOŠ
Výdaje obcí na ochranu životního prostředí a jejich efektivnost 1, 2011
82011
Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru v regionech
I Malý
Brno, Masarykova univerzita, 2009
82009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20