Следене
Daniel Simig
Daniel Simig
Meta AI
Потвърден имейл адрес: fb.com
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Opt: Open pre-trained transformer language models
S Zhang, S Roller, N Goyal, M Artetxe, M Chen, S Chen, C Dewan, ...
arXiv preprint arXiv:2205.01068, 2022
472022
Jingfei Du, et al. 2021. Few-shot learning with multilingual language models
XV Lin, T Mihaylov, M Artetxe, T Wang, S Chen, D Simig, M Ott, N Goyal, ...
arXiv preprint arXiv:2112.10668, 0
8
Few-shot learning with multilingual language models
XV Lin, T Mihaylov, M Artetxe, T Wang, S Chen, D Simig, M Ott, N Goyal, ...
arXiv preprint arXiv:2112.10668, 2021
72021
Turning Flows into Trees: Graph Analytics for Aerodynamic Flows
D Simig, P Kelly
2016
Natural Language to Neural Programs
D Simig
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–5