MARIA KOCÓR
MARIA KOCÓR
Uniwersytet Rzeszowski
Потвърден имейл адрес: vp.pl - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Nauczyciele wobec zmian edukacyjnych w Polsce
M Kocór
Wydawnictwo Uniwersytetu rzeszowskiego, 2006
172006
Szkoła i nauczyciel a syndrom wypalenia zawodowego
M Kocór
Mitel, 2010
92010
Teacher as Giver and Receiver of Support in Difficult Situations at Polish Schools in the Subcarpathian Voivodeship
M Kocór
Psycho-Educational Research Reviews, 60–68-60–68, 2016
52016
Kompetencje komunikacyjne nauczycieli
M Kocór
Kwartalnik Edukacyjny 4, 20-32, 2010
52010
Zonal constructed language and education support of e-democracy–the interslavic experience
M Kocór, L Yordanova, J van Steenbergen, V Merunka
International Conference on e-Democracy, 15-30, 2017
32017
Teachers’ professional competences in theory and practice
M Kocor
Practice and theory in systems of education 7 (2), 175-187, 2012
32012
A teacher in crisis-dangers of professional burnout
M KOCÓR
Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka, 817, 2013
22013
Podmiotowe i pozapodmiotowe uwarunkowania twórczej szkoły i nauczyciela (Subjective and non-subjective conditionings of creative schools and creative teachers)
M Kocór
Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, 2013
22013
Partnerstwo edukacyjne w szkole
M Kocór
Edukacja-Technika-Informatyka 9 (2), 266-272, 2018
12018
Wybrane aspekty pracy wychowawcy klasy: studium teoretyczno-empiryczne
M Kocór
Mitel, 2010
12010
Wypalenie zawodowe nauczycieli: diagnoza, wsparcie, profilaktyka
M Kocór
Copyright by Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego …, 2019
2019
Oczekiwania szkół i nauczycieli wobec badań edukacyjnych
M Kocór
Podejścia metodologiczne w pedagogice. Koncepcje–badania–wyniki, 235-246, 2019
2019
The Interslavic language as a tool for supporting e-democracy in Central and Eastern Europe
V Merunka, JV Steenbergen, L Yordanova, M Kocór
International Journal of Electronic Governance 11 (3-4), 260-288, 2019
2019
O potrzebie badań nad wsparciem uczniów w trudnych sytuacjach w rodzinie i szkole
M Kocór
Prima Educatione 2, 99-112, 2018
2018
Teraźniejszość i zmiana edukacji szkolnej w świetle własnych rozważań i badań
M Kocór
Lubelski Rocznik Pedagogiczny 37 (4), 2018
2018
Szkoła jako miejsce wsparcia w trudnych sytuacjach
M Kocór
Edukacja-Technika-Informatyka 9 (1), 218-224, 2018
2018
Gotovnost škol i učiteljev do realizacije medžuslovjanskogo jezyka i prve rezultaty badanja
M Kocór
SLOVJANI. info 3 (1), 36-39, 2018
2018
ZAUFANIE I ODPOWIEDZIALNE ZAANGAŻOWANIE SZKOLNYCH PODMIOTÓW W EDUKACJĘ DLA LEPSZEGO JUTRA
M Kocór
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, 157-167, 2017
2017
Polska wersja legendy słowiańskiej i jej współczesny wymiar z punktu widzenia pedagoga
M Kocór
SLOVJANI. info 2 (1), 42-47, 2017
2017
ШКОЛА В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЗМІН: ВІД ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ ДО БЕЗПОРАДНОСТІ ПОЛЬСЬКОГО ВЧИТЕЛЯ
M Kocor
Людинознавчі студії. Серія Педагогіка, 2016
2016
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20