Antoaneta Yordanova
Antoaneta Yordanova
Потвърден имейл адрес: uni-plovdiv.bg
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Classification and regression tree analysis in modeling the milk yield and conformation traits for Holstein cows in Bulgaria.
A Yordanova, S Gocheva-Ilieva, H Kulina, L Yordanova, I Marinov
Agricultural Science and Technology 7 (2), 208-213, 2015
22015
Core competencies to use cloud computing services
M Yordanov, A Yordanova, L Yordanova
Trakia J. Sci 13, 571-574, 2015
12015
The concept of “Business model”–essence, applications and innovations
AL Yordanova, L Yordanova
Trakia Journal of Sciences, Supplement, 80-90, 2013
12013
WEB BASED SYSTEM FOR CHOOSING A STATISTICAL METHOD FOR DATA PROCESSING
MY Antoaneta Yordanova
ARTTE Vol. 6, No. 2, 2018 ISSN 1314-8788 (print), ISSN 1314-8796 (online …, 2018
2018
Моделиране на зависимости в многомерни данни за Холщайн-Фризийска порода крави чрез регресия с главните компоненти
ЙА Кулина Хр.
Осма национална конференция „Образованието и изследванията, 2015
2015
WEB BASED SYSTEM FOR CHOOSING A STATISTICAL METHOD FOR DATA PROCESSING
A Yordanova, M Yordanov
ARTTE Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 138, 0
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–6