Следене
Nadav Ben-Haim
Nadav Ben-Haim
University of California, San Diego
Потвърден имейл адрес: orpix-inc.com - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Improvingweb-based image search via content based clustering
N Ben-Haim, B Babenko, S Belongie
2006 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshop (CVPRW …, 2006
1402006
Task specific image text recognition
N Ben-Haim
University of California, San Diego, 2008
22008
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–2