Галина Петрівна Бондаренко (Galyna Bondarenko)
Галина Петрівна Бондаренко (Galyna Bondarenko)
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; СНУ ім. В.Даля
Потвърден имейл адрес: snu.edu.ua - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Intelligent and cognitive technologies in education of International Economic relations students and Human Resource Development: Methodology in language teaching and distance …
NNY Dyachenko, MPG Bondarenko, V Pustovit
European Journal of Sustainable Development 6 (4), 353-353, 2017
252017
Методика навчання студентів економічних спеціальностей української наукової термінології в умовах східного регіону України
ГП Бондаренко
Бондаренко Галина Петрівна, 2008
122008
Метод проектів як засіб удосконалення методичної компетентності майбутніх учителів української мови та літератури
Г Бондаренко
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
72012
Професійна термінологія як засіб формування мовленнєвої компетенції майбутнього фахівця
Г Бондаренко
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету …, 2004
5*2004
Психолого-педагогічні особливості засвоєння української наукової термінології російськомовними студентамиекономістами Сходу України
ГП Бондаренко
Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі: Міжпредметні …, 2007
42007
МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-НЕФІЛОЛОГІВ ЗАСОБАМИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ
В Виноградов, Н Долініна, І Карпов, В Комісаров, Л Латишев, ...
32011
Методичні передумови використання текстів для контролю рівня засвоєння української фахової термінології російськомовними студентами-економістами Сходу України [Електронний ресурс]
Г Бондаренко
Г. Бондаренко. Режим доступу: http://wwwcenter. univer. kharkov. ua/vestnik …, 2008
3*2008
Навчально-методичний посібник з курсу "Історія світової літератури. Античність" для студентів спеціальності "Українська мова та література"
В Пустовіт, Г Бондаренко
12019
Дублетність в економічній термінології та проблеми її впорядкування
Г Бондаренко, І Герасимова
Всеукраїнська наукова конф.“Історичні регіони України: минуле та сучасність …, 2013
12013
Система вправ з навчання російськомовних студентів-економістів української фахової термінології
Г Бондаренко
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі …, 2008
1*2008
ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВО-КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ ВНЗ НА ТЕРМІНОЛОГІЧНІЙ ОСНОВІ
ГП Бондаренко
Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 185-189, 2005
12005
Синонімія та антонімія в українській лінгвістичній термінології
Г Бондаренко, А Романов
Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і …, 2020
2020
Стимулювання комунікативної активності учнів на уроках української мови під час застосування творчо-розвивальних технологій
Г Бондаренко, М Нікітін
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна …, 2020
2020
Формування ключових мовних компетентностей старшокласників засобами інтерактивних технологій
Г Бондаренко, А Овчаренко
Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції і …, 2020
2020
Теоретико-методологічні засади застосування технологій кооперативного навчання в системі розвитку комунікативних умінь школярів
Г Бондаренко, М Кондратюк
Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції і …, 2020
2020
Морфологічні способи творення галузевих термінів на позначення понять лінгвістики
Г Бондаренко
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І …, 2020
2020
Методика та організація наукових досліджень студентів-філологів
ВЮ Пустовіт, ГП Бондаренко, ІЯ Глуховцева
2020
Методика та організація наукових досліджень студентів-філологів: навч. посібн. для студ. спец. 014.01 «Середня освіта (українська мова та література)» денної та заочної форм …
Г Бондаренко, В Пустовіт, І Глуховцева
2020
Актуальні тенденції розвитку сучасних мов : колективна монографія
Г Бондаренко, А Галенко, І Глуховцева, О Карловас
2020
Система вправ з формування фразеологічної компетентності учнів загальноосвітніх шкіл
Г Бондаренко, Ю Мірошниченко
Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін …, 2019
2019
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20