Stefka Koeva
Stefka Koeva
Professor of Health Economics, Medical University of Varna
Потвърден имейл адрес: mu-varna.bg
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Bulgaria: Health System Review
EG A. Dimova, M. Rohova, E. Moutafova, E. Atanasova, S. Koeva, D. Panteli
Health Systems in Transition 14 (3), 186, 2012
109*2012
Women as workers and as carers under communism and after: the case of Bulgaria
S Koeva, S Bould
International Review of Sociology—Revue Internationale de Sociologie 17 (2 …, 2007
122007
Transforming economics teaching in Bulgaria: A difficult transition
S Koeva, I Yakimova
The Journal of Economic Education 29 (1), 88-92, 1998
121998
Австрийската икономическа школа: отличителни черти и индивидуални постижения
СМ Коева
Варна, Изд. къща СТЕНО, 2003
7*2003
Пазарът като спонтанен ред: приносът на Ф. А. Хайек. Варна
СМ Коева
Варна, Изд. къща СТЕНО, 2002
5*2002
Bulgarian Grammatical dictionary. Organization of the language data
S Koeva
Bulgarian language 6, 49-58, 1998
51998
45 YEARS “ECONOMIC THOUGHT” JOURNAL: Statements
V Gargov, S Koeva, IG Yakimova, D Kanev
Economic Thought journal, 9-23, 2001
42001
Съвременната политическа икономия: традиционни подходи и нови посоки
S Koeva
Икономическа мисъл, 3-22, 2007
32007
Pharmaceutical Markets: Public and Private Roles and Failures
S Koeva
Izvestiya 3, 38-47, 2013
22013
The Bulgarian Banking System: Crisis and Strategy
LGSB Koeva, S., I. Jakimova
International Journal of Banking Development 15 (No 1), 55–62, 1997
2*1997
Health System Resilience: Concept Development
S Koeva, M Rohova
Journal of IMAB–Annual Proceeding Scientific Papers 26 (3), 3251-3258, 2020
2020
Long-term care in the health system: European tendencies and Bulgarian experience
T Vasileva, M Pittara, S Yanakieva, E Atanasova, S Koeva
Health Economics and Management 17 (4), 2018
2018
Human resources in health care-state and trends
I Borisova, M Stefanova, S Koeva, E Atanasova
Scripta Scientifica Vox Studentium 2, 126, 2018
2018
Over-utilising inpatient care: development and reforms to the Bulgarian hospital sector
A Spranger, A Dimova, M Rohova, S Koeva, E Atanasova, ...
Eurohealth 24 (4), 25-28, 2018
2018
HEALTH SYSTEM PERFORMANCE ASSESSMENT-AN ESSENTIAL TOOL FOR HEALTH SYSTEM IMPROVEMENT
M Rohova, E Atanasova, A Dimova, L Koeva, S Koeva
Journal of IMAB–Annual Proceeding Scientific Papers 23 (4), 1778-1783, 2017
2017
Patient payments-painful but indispensable tool of health policy: A review of a book by Elka Atanasova titled †žPatient Payments in the Health Sector
S Koeva
Health Economics and Management 17 (3), 2017
2017
Широкообхватен, компетентен и интересен поглед към миграционните процеси на здравните професионалисти в Румъния.
С Коева
Рецензия на монографичен труд на М. Рохова "Mobility of Health Professionals …, 2016
2016
Теоретични аспекти на акционерното гласуване
С Коева
В: Коев, Й., Корпоративно ръководство, Част II, 225-231, 2015
2015
България. Анализ на здравната система 2012. Здравни системи в преход
ЕГ А. Димова, М. Рохова, Е. Мутафова, Е. Атанасова, С. Коева, Д. Пантели
World Health Organization (European Observatory), Varna University of Medicine, 2013
2013
Balanacing Regulation and Free Markets: The Bulgarian Pharmaceutical Sector
Maria Rohova, Antoniya Dimova, Emanuela Mutafova,Stefka Koeva, Elka ...
Eurohealth 19 (No.1), 33-36, 2013
2013
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20