Emil Tsanov
Emil Tsanov
D. A. Tsenov Academy of Economics
Потвърден имейл адрес: uni-svishtov.bg - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Моделиране дълговия капацитет на общините в условията на фискална децентрализация
С Проданов, А Захариев, Ю Кузнецов, Е Цанов, А Ганчев, А Личев
Scientific Research Almanac, 1-4, 2010
32010
Version Control in the Cloud1
E Tsanov, A Bozhikov
Proceeding of the 4th International Conference on the Application of …, 2014
12014
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ДЪЛГОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ
С Проданов, А Захариев, А Ганчев, Ю Кузнецов, Е Цанов, А Личев
АИ" Ценов", 2010
12010
Системи За Управление На Версиите: Еволюция, Концепция, Сравнителен Анализ
Б Трайков, В Попов, Ю Кузнецов, Е Цанов, А Лалев, А Божиков
Scientific Research Almanac, 1-12, 2015
2015
Възможности За Приложение На Информационно-Аналитични Системи В Българските Предприятия
К Шишманов, Е Цанов, С Петров
Scientific Research Almanac, 1-2, 2013
2013
Информационните Системи В Лечебните Заведения–Състояние И Перспективи
К Шишманов, Е Цанов, А Божиков, С Петров
Scientific Research Almanac, 1-21, 2012
2012
Изследване и Анализ На Възможностите Приложение На Виртуализация в Учебно-Преподавателския и Изследователския Процес По Дисциплини, Свързани С Новите Информационни Технологии …
BV Bojinov, E Tsanov, Y Kuznetsov, K Kazakov, K Stoyanov
Свързани С Новите Информационни Технологии (Research and Analysis of …, 2011
2011
Изследване И Анализ На Възможностите Приложение На Виртуализация В Учебно-Преподавателския И Изследователския Процес По Дисциплини, Свързани С Новите Информационни Технологии
Б Божинов, Е Цанов, Ю Кузнецов, К Казаков, К Стоянов
Scientific Research Almanac, 1-11, 2011
2011
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–8