Meri Hristamyan, DMD, PhD
Meri Hristamyan, DMD, PhD
Chief Assistant Professor, Medical University Plovdiv
Потвърден имейл адрес: mu-plovdiv.bg - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Bisphosphonate-Associated Osteonecrosis of the Jaws: a Survey of the Level of Knowledge of Dentists about the Risks of Bisphosphonate Therapy
MA Hristamyan-Cilev1, ...
Folia Medica Vol. 61 No. 2 61 (2), 95-103, 2019
22019
Neonatal nosocomial infections-rates, characteristics and microbiological profile
V Rangelova, M Krasteva, A Kevorkyan, T Dermendzhiev, M Hristamyan, ...
Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique 66, S402, 2018
12018
A Combined Surgical-Orthodontic Treatment of Two Infundibularis Mesiodentes–A Case Report
VI Peev, IV Peev, M Hristamyan-Cilev
12018
Risk Factors in Patients with Bisphosphonate-Associated Osteonecrosis of the Jaws
M Hristamyan, R Raycheva, P Pechalova, V Hristamyan, Y Stoilova
Journal of IMAB–Annual Proceeding Scientific Papers 27 (1), 3543-3548, 2021
2021
A RARE CLINICAL CASE OF LIPOMA IN THE SOFT TISSUES OF THE SUBLINGUAL SPACE: A CASE REPORT
PG Kanazirska, MA Hristamyan-Cilev, ND Kanarinski
J Biomed Clin Res 14 (1), 91-93, 2021
2021
Oncological Diseases and the Use of Bisphosphonates: A Crosssectional Study in Bulgaria and the Plovdiv Region
Meri Hristamyan, Ralitsa Raycheva
ARC Journal of Dental Science 6 (1), 3-8, 2021
2021
Use of Platelet-Rich Fibrin for Jaw Osteonecrosis: A Case Report
PG Kanazirska, MA Hristamyan-Cilev, ND Kanarinski
Journal of Biomedical and Clinical Research 13 (2), 139-139, 2020
2020
Platelet-rich fibrin treatment of medication-related osteonecrosis of the jaw followed up for two years
M Hristamyan, V Hristamyan
Biomedical Reviews 31, 161-163, 2020
2020
Случай на рецидив на карцином на долната устна а долната устна
М Цолов, Р, Йорданов, Г, Христамян-Цилев
Съвременна медицина 64 (1), 23-26, 2020
2020
Интересен случай на тумор, засягащ едновременно паротидна и субмандибуларна жлеза.
ЦРЙГХЦ М.
Съвременна медицина 64 (1), 20-23, 2020
2020
Surgical Treatment of Mandibular Ameloblastoma: Resection and Concomitant Reconstruction with an Iliac Bone Graft
DTS Tsolov RB, Yordanov GY, Hristamyan MA
EC Dental Science 19 (8), 89-95, 2020
2020
Case Report: Surgical Management of Radicular Cyst by Root Amputation
M Hristamyan, V Hristamyan
ARC Journal of Dental Science 5 (1), 5-7, 2020
2020
Анализ на разходите за провеждане на интравенозна бифосфонатна терапия при пациенти с онкологични заболявания
Р Райчева, М Христамян
Редки болести и лекарства сираци 10 (1), 12-19, 2019
2019
Оправдан ли е страха от статинов интолеранс при фамилна хиперхолестеролемия? Данни сред контингент пациенти от Пловдив и региона.
ВК Л, К С, М Ц, Х М.
Научните трудове на СУБ – Пловдив, Серия Г – Медицина, фармация и дентална …, 2019
2019
Холандски критерии за клинична диагноза фамилна хиперхолестеролемия сред контингент пациенти в Пловдив и региона
ХМ Владимирова-Китова Л, Китов С, Митева Ц, Николов Д, Николов Г
Научните трудове на СУБ – Пловдив, Серия Г – Медицина, фармация и дентална …, 2019
2019
Нозокомиални инфекции при онкологични пациенти
М Христамян, В Рангелова, А Кеворкян, Й Стоилова
Нозокомиални инфекции, Том XII, 35-42, 2019
2019
Epidemiological study on cancer patents in Bulgaria and the Plovdiv region and the application of bisphosphonates on patients with malignancies in the Plovdiv region
M Hristamyan, R Raycheva, P Pechalova, V Hristamyan, Y Stoilova, ...
Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique 66, S301-S302, 2018
2018
Скрининг на пациенти с клинична диагноза фамилна хиперхолестеролемия в Пловдив и региона – първоначални данни
гл. адм. ас. Доц. д-р Л. Владимирова-Китова, Доц. д-р Р. Асенова, Д-р Б ...
GP news, 22-23, 2018
2018
Risk Factors of Bisphosphonate-Associated Osteonecrosis of the Jaws: Review of the Literature
MA Hristamyan
ARC Journal of Dental Science 3 (1), 6-10, 2018
2018
Analysis of the knowledge of the epidemiology and clinic of bisphosphonaterelated osteonecrosis of the jaws
M Hristamyan, Y Stoilova, P Pechalova, V Hristamyan
Bulgarian medicine 7 (2), 46-56, 2017
2017
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20