Следене
Bob O'Hara
Bob O'Hara
Dept of Mathematical Sciences and CBD, NTNU
Потвърден имейл адрес: ntnu.no - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Vegan: community ecology package. R package version 2.3-5. R Foundation, Vienna, Austria
J Oksanen, FG Blanchet, M Friendly, R Kindt, P Legendre, D McGlinn, ...
13213*2016
vegan: community ecology package. 2015
J Oksanen, FG Blanchet, R Kindt, P Legendre, PR Minchin, RB O’Hara, ...
R package version, 2.2-1, 2015
9355*2015
Vegan: community ecology package. R package version 2.0-5. 2012. h ttp
J Oksanen, FG Blanchet, R Kindt, P Legendre, PR Minchin, RB O’Hara, ...
CRAN. R-project. org/package= vegan, 0
8654*
M. Stevens HH, Wagner H (2010) Vegan: community ecology package
JF Oksanen, G Blanchet, R Kindt, P Legendre, PR Minchin, RB O’Hara, ...
R package version, 1.17-3, 0
8571*
Package ‘vegan’—Community Ecology Package, version 2.0-4
J Oksanen, FG Blanchet, R Kindt, P Legendre, PR Minchin, RB O’Hara, ...
8564*2013
vegan: Community Ecology Package. R package version 2.0-8
J Oksanen, FG Blanchet, R Kindt, P Legendre, PR Minchin, RB O’Hara, ...
8476*2013
Vegan: Community Ecology R Package, v2. 0-10
J Oksanen, FG Blanchet, R Kindt, P Legendre, PR Minchin, RB O’Hara, ...
R Foundation for Statistical Computing, 2013
8363*2013
Vegan: Community Ecology Package, R Package Version 2.0-2
J Okansen, FG Blanchet, R Kindt, P Legendre, PR Minchin, RB O’Hara, ...
8358*2011
The vegan package
J Oksanen, R Kindt, P Legendre, B O’Hara, MHH Stevens, MJ Oksanen, ...
Community ecology package, 2007
8352*2007
The vegan package
J Oksanen, R Kindt, P Legendre, B O’Hara, MHH Stevens, MJ Oksanen, ...
Community ecology package, 2007
8336*2007
others (2010) vegan: community ecology package
J Oksanen, F Guillaume Blanchet, R Kindt, P Legendre, PR Minchin, ...
R package version, 1.17-2, 0
6220*
Vegan: community ecology package. Version 2.0-1
J Oksanen, FG Blanchet, R Kindt, P Legendre, PR Minchin, RB O’Hara, ...
5065*2011
Vegan: Community ecology package version 1.8− 6. 2007
J Oksanen, R Kindt, P Legendre, RB O'Hara
4812*2007
Package ‘vegan’
J Oksanen, FG Blanchet, R Kindt, P Legendre, PR Minchin, RB O’Hara, ...
46232013
Package ‘vegan’
J Oksanen, FG Blanchet, R Kindt, P Legendre, PR Minchin, RB O'Hara, ...
Community ecology package, version, 2.2-1, 2015
46202015
vegan: Community Ecology Package. R package version 1.18-16/r1371
J Oksanen, FG Blanchet, R Kindt, P Legendre, RB O'Hara, GL Simpson, ...
4618*2010
vegan: Community Ecology Package. 2010. R package version 1.17–2
J Oksanen, FG Blanchet, R Kindt, P Legendre, RB O'Hara, GL Simpson, ...
4599*
Multivariate analysis of ecological communities in R
J Oksanen, FG BLANCHET, R KINDT, P LEGENDRE, RB O’HARA, ...
Vegan Tutorial. Available online at: cc. oulu. fi/jarioksa/opetus/metodi …, 2009
4588*2009
Package “vegan”: community ecology package. R package version 2.0-7
J Oksanen, FG Blanchet, R Kindt, P Legendre, PR Minchin, RB O’Hara, ...
4553*2012
Package ‘vegan’
J Oksanen, FG Blanchet, R Kindt, P Legendre, PR Minchin, RB O’hara, ...
Community ecology package, version 2 (9), 1-295, 2013
45352013
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20