Follow
Ksenija Grubisic
Ksenija Grubisic
profesor filozofije
Verified email at pravo.hr
Title
Cited by
Cited by
Year
Trgovanje ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja–utječe li legalizacija prostitucije na smanjenje trgovanja ljudima?
Š Matak, A Vargek
Pravnik: časopis za pravna i društvena pitanja 46 (92), 59-80, 2012
142012
Etika u politici i javnoj upravi
J Kregar, G Marčetić, K Grubišić
Novi informator, 2016
62016
Empirijska verifikacija tipologije ateizma
B Čulig, K Klasnić, J Jakšić
Revija za sociologiju 41 (2), 185-212, 2011
52011
Sistematizacija pravnih normi u visokom obrazovanju i znanosti u Republici Hrvatskoj
K Grubišić
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 67 (3-4), 565-598, 2017
42017
Feminizacija i stakleni strop u sudačkoj i odvjetničkoj profesiji u Hrvatskoj
L Keller
Zagrebačka pravna revija 2 (1), 41-60, 2013
42013
Zapošljivost i razvoj karijere osoba koje su diplomirale na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu između 2004 i 2010. godine [Employability …
T Matković, J Ogresta, S Zrinščak, I Rimac, K Grubišić
32020
Nikšić Saša, Studija o primjeni i učinkovitosti građanskopravne zaštite potrošača kod financijskih, javnih i telekomunikacijskih usluga
T Josipović, H Ernst, K Grubišić
Zagreb, 2018
32018
Normativne pretpostavke društva znanja, u: Afrić, V. et al.(ur.)
K Grubišić
Društvene pretpostavke društva znanja, 105-121, 2011
32011
Odgovorno kreditiranje de lege lata i de lege ferenda–opća pitanja
S Petrović, J Torjanac
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 69 (1), 37-58, 2019
22019
Normativne pretpostavke društva znanja, u: Afrić, V. et al.(ur.), Društvene pretpostavke društva znanja
K Grubišić
FF press, Zagreb, 2011
22011
Uvod u sociologiju
D Sekulić, S Ravlić, K Grubišić
Sveučilišna tiskara, Zagreb, 2008
22008
Neki psihosocijalni aspekti tipova religioznosti
K Klasnić
22007
Ksenija Grubišić: Imoralizam Friedricha Nietzschea. Društvena uvjetovanost i oslobađajući smisao morala
B Čović
Filozofska istraživanja 39 (4), 938-940, 2019
12019
Obilježja „sveučilišnog prava i prava znanstvenih organizacija “u kontekstu reforme znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
K Grubišić
University of Zagreb. Faculty of Law. Administrative Law, 2022
2022
Javno-privatno partnerstvo kao oblik privatizacije javnih službi: primjer Hrvatske
I Jurkin-Rinkovec
University of Zagreb. Faculty of Law. Sociology, 2020
2020
Osiguravanje kavlitete u visokom obrazovanju
I Kukić
University of Zagreb. Faculty of Law. Sociology, 2020
2020
In memoriam prof. dr. sc. Josip Kregar (1953.–2020.)
K Grubišić
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 70 (6), 851-854, 2020
2020
Najviše ustavne vrednote kao pokazatelj pravne kulture u odlukama Ustavnog i Vrhovnog suda Republike Hrvatske
J Vrbanec
University of Zagreb. Faculty of Law. Sociology, 2019
2019
Razvoj propisa o nedopuštenim oblicima ponašanja javnih službenika Hrvatske, Srbije, Slovenije i Crne Gore
J Pehar
University of Zagreb. Faculty of Law. Administrative Sciences, 2019
2019
Istražni parlamentarni odbori
S Gašparić
University of Zagreb. Faculty of Law. Administrative Sciences, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20