Snezhinka Cvetkova
Snezhinka Cvetkova
Потвърден имейл адрес: mu-varna.bg - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Results of Screening and Treatment of Retinopathy of Prematurity over a 10 – year period in one Neonatal Unit of Bulgaria,
DD Sv. Nikolova, G.G. Adams, E. Kontrova, S. Tsvetkova, K. Dokova
Acta medica Lituanica 1313, 156-159, 2007
2007
Retinopathy of Prematurity-Maternal and Neonatal Risk Factors. Screening for Retinopathy of Prematurity
EK Snezhinka Tzvetkova, Sv. Nikolova
Scripta Scientifica Medica, 191-196, 2007
2007
Има ли зависимост между вагиналната колонизация със стрептококи група В и преждевременните раждания,
СЧ Е.Ковачев, В. Маркова, К. Божкова, С. Цветкова
сп. „Акушурство и гинекология” 42 (2), 3-5, 2003
2003
Перинатални проблеми при наркотична зависимост,
ЕК С. Цветкова
сп. „Акушурство и гинекология”, 9-12, 2003
2003
Оценка адекватността на храненето с Pre-Nutrilon на недоносени, родени с много ниско и екстремно тегло
НН С. Цветкова, В. Черноокова
сп. „Педиатрия”, 66-70, 2003
2003
The role of vascular endothelial growth factor and antithrombin III in pathogenesis of the ovarian hyperstimulation syndrome,
SC E. Kovachev, I. Kozovski, V. Markova, K. Alexandrov, S. Cherneva
Scripta Scientifica Medica 35, 79-82, 2003
2003
Risk Factors for Hypoxic-ischemic encephalopathy in full term neonates
VC S. Tsvetkova, E. Kovachev
Scripta Scientifica Medica 35, 83-86, 2003
2003
Индукция на раждането чрез интрацервикално приложение на простагландин Е2
ФП Р. Минков, А. Попова, Е. Ковачев, С. Цветкова
сп. „Акушурство и гинекология” 41 (2), 13-15, 2002
2002
Перинатални фактори, свързани с повишен риск от мозъчни кръвоизливи при новородени деца с много ниско тегло,
ЕК С. Цветкова, В. Черноокова, А. Попова
сп. „Акушурство и гинекология” 41 (2), 10-13, 2002
2002
Перинатални рискови фактори за родова травма на раменния сплит
ЕК С. Цветкова, В. Черноокова, А. Попова
сп. „Акушурство и гинекология” 41 (2), 5-7, 2002
2002
Кортикостероидна терапия за профилактика на БПД при деца с ниско тегло
ВЧ С. Цветкова
сп. „Акушурство и гинекология” 41 (2), 21-23, 2002
2002
Premature newborns with very low birth weight-medical and social issues
VC S. Tsvetkova
Scripta Scientifica Medica 34, 59=62, 2002
2002
Сърфактант терапия при деца с хиалинно-мембранна болест,
РЕ С. Цветкова, В. Черноокова, В. Богданова
сп. „Акушурство и гинекология” 39 (2), 12-14, 2000
2000
Ретинопатия на недоносеното. Рискови фактори, свързани с РН. Скрининг
С. Цветкова, В. Черноокова, Е. Контрова, А. Барбукова, Св.Николова
, сп. „Акушурство и гинекология” 39 (2), 9-12, 2000
2000
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–14