Підписатись
Олександр Пернарівський (Oleksandr Pernarivskyi)
Олександр Пернарівський (Oleksandr Pernarivskyi)
Державний податковий університет, кафедра фінансових ринків і технологій
Підтверджена електронна адреса в asta.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Кредитний ризик комерційного банку
ВВ Вітлінський
навч. посіб./ВВ Вітлінський, ОВ Пернарівський. ЯС Нако нечний, ГІ …, 2000
1352000
Аналіз, оцінка та способи зниження банківських ризиків
О Пернарівський
Вісник НБУ, 44-48, 2004
115*2004
Фінансова стійкість як системна характеристика комерційного банку
В Вітлінський, О Пернарівський
Банківська справа, 48-51, 2000
922000
Система банківського менеджменту
АТ Головко
навч. посіб./АТ Головко, ВІ Грушко, МП Денисенко, ОВ Пернарівський та ін, 2004
56*2004
Кредитування та ризики
МП Денисенко, ОС Любунь, ВГ Кабанов, ОВ Пернарівський
К.: УЕП КРОК, 2007
51*2007
Аналіз та оцінка ризику ліквідності банку
ОВ Пернарівський
Вісник Національного банку України, 2006
392006
Концепція стратегії кредитного ризику
В Вітлінський, Я Наконечний, О Пернарівський
Банківська справа, 13-17, 2000
302000
Kredytnyi ryzyk komertsiinoho banku [The credit risk of commercial banks]
VV Vitlinskyi, OV Pernarivskyi, YS Nakonechnyi
Kyiv: Znannia, 2000
292000
Кредитний ризик та його врахування при обчисленні ставки відсотка
В Вітлінський, О Пернарівський
Банківська справа, 63-66, 1997
281997
Моделі прогнозування неплатоспроможності підприємств та проблеми їхнього використання в Україні
ОВ Пернарівський
Актуальні проблеми економіки, 24-27, 2003
202003
Кредитный риск коммерческого банка
ВВ Витлинский, ОВ Пернаровский, ЯС Наконечный
К.: Знання, 25, 2000
202000
Визначення рейтингу банку всередині вибірки
ВВ Вітлінський, ОВ Пернарівський
Вісник Національного банку України, 61-64, 1999
201999
Стратегія управління ризиками банківського споживчого кредитування
О Пернарівський, Н Венерова
Вісник Національного банку України, 40-43, 2008
19*2008
Ризик та ліквідність комерційного банку
ОВ Пернарівський
Вісник Національного банку України, 2000
182000
Оцінка кредитоспроможності позичальника
ОВ Пернарівський
Фінанси України, 19-23, 1999
18*1999
Оцінка кредитоспроможності позичальника та ризику банку
ВВ Вітлінський, ОВ Пернарівський, АВ Баранова
Фінанси України, 91-102, 1999
181999
Поглиблений кількісний аналіз кредитоспроможності позичальника як засіб зниження кредитного ризику
В Вітлінський, Г Великоіваненко, Я Наконечний, О Пернарівський
Банківська справа, 45-49, 1998
161998
Моделювання ризику в кредитній політиці комерційного банку
ОВ Пернарівський
ступеня канд. екон. наук.: спец. 08.03. 02 «Економіко-математичне …, 1999
91999
Використання експертних методів при оцінюванні системного ризику в банківській діяльності
ОВ Пернарівський, ЮМ Орловська
Праці Одеського політехнічного університету, 52-57, 2011
8*2011
Metody otsiniuvannia ryzykiv u bankivskii diialnosti
OV Pernarivskyi, OO Pernarivska
Skhidna Yevropa: Ekonomika, biznes ta upravlinnia, 828, 2018
62018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20