Антония Димова/Antoniya Dimova
Антония Димова/Antoniya Dimova
професор по управление, МУ-Варна
Verified email at mu-varna.bg - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Bulgaria: Health System Review
A Dimova, M Rohova, E Moutafova, E Atanasova, S Koeva, D Panteli, ...
Health Systems in Transition 14 (3), 186, 2012
194*2012
Bulgaria: Health system review. Health Systems in Transition
L Georgieva, P Salchev, S Dimitrova, A Dimova, O Avdeeva
European Observatory on Health Systems and Polycies, 2007
87*2007
Economic crisis, health systems and health in Europe: country experiences
A Maresso, P Mladovsky, S Thomson, A Sagan, M Karanikolos, ...
WHO Regional Office for Europe, 2015
582015
Health reforms in South East Europe: an introduction
W Bartlett, J Božikov, B Rechel
Health Reforms in South East Europe, 3-28, 2012
282012
Voluntary health insurance in Europe: country experience
A Sagan, S Thomson
World Health Organization, 2016
242016
Economic crisis, health systems and health in Europe
A Maresso, P Mladovsky, S Thomson, A Sagan, M Karanikolos, ...
Country experiences. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2015
222015
Здравната реформа в България - необходимост, развитие, резултати, перспективи
А Димова, М Попов, М Рохова
Отворено общество, София, 2007
18*2007
Bulgaria: Health system review
A Dimova, M Rohova, S Koeva, E Atanasova, L Koeva-Dimitrova, ...
Health Systems in Transition 20 (4), 1–256, 2018
142018
The health-care reform in Bulgaria: analysis
A Dimova, M Popov, M Rohova
Open Society Institute Sofia, 2008
142008
Health Reform in Bulgaria
A Dimova, M Rohova, M Popov, B Rechel
William Bartlett, Jadranka Bozikov, Bernd Rechel.Health Reforms in South …, 2012
132012
Качество на първичната здравна помощ: отражение в съзнанието на пациента
М Попов, А Димова
Социална медицина, 26-29, 2001
8*2001
Здравни системи в преход. България. Анализ на здравната система: 2012
А Димова, М Рохова, Е Мутафова, Е Атанасова, С Коева, Д Пантели, ...
Европейска обсерватория за здравни системи и политики, Медицински …, 2013
7*2013
Drug Policy in Bulgaria
A Dimova, M Rohova, E Atanasova, P Kawalec, K Czok
Value in Health Regional Issues 13, 50–54, 2017
62017
Качество на здравните услуги
Т Иванова, А Димова, Г Гарева
Болничен мениджмънт, под ред. на Л. Иванов и Ж. Големанова, 257-334, 2005
62005
Assessment of patient safety climate in accident and emergency departments in Cyprus
C Nicolaides, D Antoniya
Scripta Scientifica Salutis Publicae 1 (No 2), 21-27, 2015
52015
Бедност и здраве – резултати от социологическо изследване сред социално слаби и безработни лица
Е Мутафова, Ж Рангелова, К Т., Т Д., Д А., А Е.
Юбилейна научна конференция с международно участие „Здравеопазването през …, 2010
5*2010
Управление на болницата
М Попов, Б Давидов, А Димова
Попов, М., Б. Давидов. Управление на болницата., 2004
52004
Финансовите ресурси за здравеопазване: разход или инвестиция?Financial Resources for Healthcare: Cost or Investment?
А Димова, D A.
Варненски медицински форум, Varna Medical Forum 5 (2), 236-242, 2016
42016
Управление на качеството в здравеопазването
И Чобанянева, А Димова
Стено, Варна, 2004
42004
An innovative approach to participatory health policy development in Bulgaria: The conception and first achievements of the Partnership for Health
A Dimova, M Rohova, S Hasardzhiev, A Spranger
Health Policy 122 (2), 81-86, 2018
32018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20