Следене
Dimitar Shopov
Dimitar Shopov
Medical University Plovdiv
Потвърден имейл адрес: mu-plovdiv.bg
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Dynamics of the newly discovered malignant diseases of the population in the district of Plovdiv.
ST Shopov D.,Mihaylova V.
Евразийский Союз Ученных (ЕСУ) 2 (23), 2016
6*2016
Професионална кариера и реализация на медицинските сестри.
ШД Стоева Т
Здравни грижи, 32-38, 2014
6*2014
Professional status of men in nursing
T Paskaleva, B Tornyova, D Shopov
Journal of IMAB–Annual Proceeding Scientific Papers 26 (1), 3029-3033, 2020
52020
Interdependence between Professional Motivation and Satisfaction of the Nursing Staff.
TB Stoeva T., Shopov D., Borisova B., Mihaylova V., Paskaleva T.
Journal of IMAB, 2659-2662, 2019
4*2019
Професионална реализация и мотивация на медицинските сестри.
СТ Шопов Д.
Сестринско дело, 25-29, 2015
42015
Многофакторно влияние върху качеството на медицинската помощ в едно болнично заведение.
АМ 23. Димитров Ц, Петкова Д, Василева В, Шопов Д
ASKLEPIOS 7 (1), 77-80, 2013
42013
Професията медицинска сестра - минало, настояще.
ТВ Стоева Т, Шопов Д. Паскалева Т.
Сестринско дело, 20-26, 2019
3*2019
The profession of charitable nurse from ancient times till present.
MV Shopov D.
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ УЧЕНЫХ, 8-11, 2017
3*2017
Professional Accomplishment and Prestige of Healthcare Specialists
SD Georgiev, ST Radeva
Восточно-европейский научный журнал 8 (2), 117-120, 2016
32016
Career Development and Partnership of Nurses.
ST Shopov D.,Mihaylova V.
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal …, 2016
3*2016
Professional realization and motivation of nurses.
D Shopov, T Stoev
Meditsinski Pregled Sestrinsko delo/Medical Review-Information for Nursing …, 2015
32015
Patient satisfaction-a pledge of quality in health institutions.
T Stoeva, D Batashki, D Shopov, Y Barganova-Zaharieva
Meditsinski Pregled Sestrinsko delo/Medical Review-Information for Nursing …, 2014
32014
Мотивация и демотивация в работата на медицинския персонал
СТ Шопов Д., Стоева Т
Здравна политика и мениджмънт 14 (2), 27-30, 2014
32014
Професионална мотивация и удовлетвореност на медицинските сестри
ТБ Шопов Д, Стоева Т,Стоев Т
ASKLEPIOS 9 (1), 95-99, 2014
3*2014
Конфликти в здравеопазването- предпоставки и решения.
СТ Шопов Д
Медицински меридиани, 45-49, 2013
32013
Модел на управление на качеството на болничното обслужване.
СР Димитров И, Баташки И, Шопов Д, Танева Д
Здравна политика и мениджмънт, 54-57, 2009
32009
Психоклиматът в болничните отделения като фактор за повишаване качеството на медицинското обслужване.
РЕ Шопов Д.,Торнъова Б
Обща медицина, 30-34, 2009
32009
Формиране на здравни навици и умения в контекста на семейните отношения
ШД Торнъова Б
Управление и образование 4 (3), 131-136, 2008
32008
Кадрова обезпеченост в първичната извънболнична медицинска помощ и някои аспекти в дейността по програмата „Детско здравеопазване"
СТ 21. Шопов Д.
Обща медицина, 9-15, 2019
22019
Health culture of the Thracians
SD Georgiev, MV Krasteva
Евразийский Союз Ученых, 5-7, 2017
22017
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20