Следене
Kallin Khan
Kallin Khan
Други именаKallin Carolus Khan
Няма данни за членство
Потвърден имейл адрес: xstrela.com
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Feature bagging and extreme learning machines: machine learning with severe memory constraints
K Khan, E Ratner, R Ludwig, A Lendasse
2020 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 1-7, 2020
82020
A novel ELM ensemble for time series prediction
Z Li, K Ratner, E Ratner, K Khan, KM Bjork, A Lendasse
Proceedings of ELM 2018 9, 283-291, 2020
42020
A novel methodology for object detection in highly cluttered images
K Carolus Khan, E Ratner, C Douglas, A Lendasse
International Conference on Extreme Learning Machine, 10-23, 2021
12021
System and method for dynamic model training with human in the loop
E Ratner, KC Khan
US Patent App. 17/503,490, 2023
2023
NNBMSS: A Novel and Fast Method for Model Structure Selection
A Lendasse, K Khan, E Ratner
ESANN 2021 proceedings, European Symposium on Artificial Neural Networks …, 2021
2021
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–5