Следене
Radmil Nikolov
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Waste Management Projections in Bulgaria
R Nikolov
AGRIBUSINESS AND RURAL AREAS-ECONOMY, INNOVATION AND GROWTH 2021 CONFERENCE …, 2021
32021
Technological Tables as a Factor in Optimizing the Production of Crop Production
R Nikolov
Izvestia Journal of the Union of Scientists-Varna. Economic Sciences Series …, 2017
22017
Preconditions for Implementation of conservation Technologies in the Cultivation of intensive Crops in Bulgaria
R Nikolov
Trakia Journal of Sciences 11 (1), 473-479, 2013
22013
Role of digitalization in the organization of agricultural production
R Nikolov
Известия на Съюза на учените-Варна. Серия Икономически науки 10 (2), 176-183, 2021
12021
Economic and social benefits of conservation agriculture
R Nikolov
Izvestia Journal of the Union of Scientists-Varna. Economic Sciences Series …, 2016
12016
Impact of bulgaria's accession to the eu on trade in agricultural goods
N Petrova, I Nencheva, R Nikolov
Trakia Journal of Sciences 9 (3), 36-39, 2011
12011
Circular Economy, Sustainable Development And Digitalization
R Nikolov
THE LAW AND THE BUSINESS IN THE CONTEMPORARY SOCIETY 5 (1), 504-512, 2022
2022
Influence of invasive species on the ecosystems
R Nikolov
Известия на Съюза на учените-Варна. Серия Икономически науки 8 (1), 157-165, 2019
2019
Financial Support of Ecological Focus Areas and their Potential Impact on Biodiversity in Bulgaria
D Kirechev, R Nikolov
Izvestia Journal of the Union of Scientists-Varna. Economic Sciences Series …, 2017
2017
Особености на взаимовръзката „система на земеделие–система на торене “и тенденция в използваните торове от земеделските стопанства в България през периода 2007-2014 г.
R Nikolov
Бизнес посоки 21 (02), 80-89, 2016
2016
NATURAL HABITATS SITUATION IN INTENSIVE AGRICULTURAL REGIONS IN BULGARIA
R Nikolov
Macedonian Journal of Animal Science 2 (2), 241-245, 2012
2012
PROBLEMS OF PROTECTION OF ECOSYSTEMS IN AREAS WITH INTENSIVE AGRICULTURE
R Nikolov
Trakia Journal of Sciences 9 (3), 107-111, 2011
2011
Vazmoznosti za uveliavane na iznosa na balgarski agroprodukti rez sazdavane na strategieski sdruzenija
C Zafirova, R Nikolov
Ikonomieski Universitet< Varna>: Izvestija, 65-75, 1998
1998
ALTERNATIVE AGRICULTURAL SYSTEMS IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONTEXT
R Nikolov
ГЛОБАЛНАТА КРИЗА И НЕЙНОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА …, 0
PLANNING IN PERIODS OF CRISES
D Dobrev, R Nikolov
ГЛОБАЛНАТА КРИЗА И НЕЙНОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА …, 0
VALUE CHAIN APPROACHE–ASPECTS OF SUSTAINABILITIES IN AGRIBUSINESS AND AGRICULTURE ENTERPRISES TO MARKET
D Kirechev, R Nikolov
ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯТ КАПИТАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КАТО КЛЮЧОВ ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО, 162, 0
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–16