Следене
Angelina Kirkova-Bogdanova
Angelina Kirkova-Bogdanova
Medical University Plovdiv
Потвърден имейл адрес: mu-plovdiv.bg
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Computer literacy of healthcare students from medical university-Plovdiv
A Kirkova-Bogdanova
CBU International Conference Proceedings 5, 650-655, 2017
122017
Повишаване на качеството на електронното обучение чрез оценяване от студентите
А Киркова, Н Матева, Д Танева, Д Кирева
Управление и образование /online/ 10 (3), 33-40, 2014
8*2014
ICT Usage and E-Courses Development by Faculty Staff in Healthcare Majors at Medical University–Plovdiv
A Kirkova-Bogdanova, D Taneva
TEM Journal 9 (2), 731, 2020
72020
Course in E-learning and moodle for academic staff–development, provision, evaluation, satisfaction
A Kirkova-Bogdanova
TEM Journal 10 (4), 1708-1714, 2021
52021
Formation of the Reproductive Behavior of Healthcare Students Depending on Their Mothers' Realized Plans
D Taneva, A Kirkova
Folia Medica 62 (3), 477-481, 2020
52020
От традиционно към дистанционно обучение
А Киркова-Богданова, Д Танева
Management & Education/Upravlenie i Obrazovanie 13, 2017
52017
Computer and internet access and usage by healthcare students at Medical University Plovdiv
A Kirkova-Bogdanova, Y Tsokova, D Taneva, R Katsarska, Y Marchev
INTERNATIONAL JOURNAL SCIENTIFIC PAPERS VOL 12.1, 255, 2016
52016
Електронно обучение по здравен мениджмънт–възможна перспектива. сп
А Киркова, Д Танева, Й Марчев
Здравна икономика и мениджмънт, год 13, 66-70, 2013
42013
Мнение на студенти медицински сестри за електронното обучение
А Киркова-Богданова, Д Танева, Ж Пейчев, Й Марчев
Management & Education/Upravlenie i Obrazovanie 14 (5), 2018
32018
Modernization of university education of health professionals
A Kirkova-Bogdanova, N Mateva, D Taneva
Knowledge International Journal 13, 85-88, 2016
32016
Health care professionals’ appraisal of distance learning for master degree programs
N Mateva, A Kirkova, B Torniova, T Boeva, K Kilova, T Dimcheva, ...
Management and Education, 3 (11), 235-240, 2015
32015
Prophylactics of type 2 diabetes and diabetic foot
MSV Becheva, AG Kirkova-Bogdanova
Iranian Journal of Public Health 51 (10), 2370, 2022
22022
Modern Models and Approaches for Design of Architecture of a Software Application for Monitoring and Quality Assessment in Higher Education
K Kilova, V Lazarova, T Kitova, D Bakova, A Kirkova-Bogdanova
CBU International Conference Proceedings 5, 643-649, 2017
22017
Students' perception of computer-based testing at Medical College, Medical University Plovdiv
A Kirkova-Bogdanova, N Mateva, Y Marchev, D Amudjian
Knowledge International Journal 10, 1, 2015
22015
Съвременни методи за оценяване
А Киркова–Богданова
СУ" Свети Климент Охридски", 2007
22007
Monitoring the change in the quality of life of patients with post-COVID syndrome by influence on their functional status
MSV Becheva, AG Kirkova-Bogdanova, PJ Atanasov, MS Chaneva, ...
Pharmacia 70 (4), 1111-1117, 2023
12023
The benefits of sports for the physical and mental health of adolescents
MSV Becheva, AG Kirkova-Bogdanova, KM Kazalakova, SA Ivanova
Pharmacia 70 (3), 751-756, 2023
12023
A comparative analysis of the sexual culture and behavior of nursing students from the Medical University of Plovdiv in the period 2009-2019
D Taneva, A Kirkova-Bogdanova, M Vladimirova, R Katsarska, ...
Folia Medica 65 (3), 476-481, 2023
12023
Therapeutic guidelines in chronic low back pain
D Taneva, A Kirkova, P Atanasov
Pharmacia 68 (1), 117-120, 2021
12021
Standards in mobile health and fitness applications
A Kirkova-Bogdanova
KNOWLEDGE-International Journal 46 (3), 441-444, 2021
12021
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20