Следене
Detelin Vasilev
Detelin Vasilev
Prof. of Mechanics, University of Transport, Sofia, Bulgaria
Потвърден имейл адрес: vtu.bg
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Характерни особености на общата политика на ЕС в областта на градския транспорт (Peculiarities of the General EU Policy to Pubic Urban Transport), Рег. No: 0246, в списание …
Д Василев, Е Железов, Д Тодорова
ІІІ-1-6, 2008
32008
ТРЕПТЕНИЯ В НЕЛИНЕЙНИ МЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ С ПРИЛОЖЕНИЕ В ТРАНСПОРТНАТА ТЕХНИКА
Д ВАСИЛЕВ
22015
ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА НОВОИЗГРАЖДАЩАТА СЕ ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВТУ" Т. КАБЛЕШКОВ
Д Димитров, Д Василев
Conference proceeding of 21st International Scientific Conference ТРАНСПОРТ-2013, 2013
22013
Social Aspects of City Public Transport Infrastructure
Vasilev D. and coauthors
Zilina – Sofia, ISBN 978-80-554-0121-8, 2009
2009
Infrastructure of City Public Transport, Social and Psychological Aspects
Zdravko Rusev, Thomas Macoun, Detelin Vasilev
ASO Brno, ISBN 80-903478-1-9, 2005
2005
УТВЪРЖДАВАНЕ ТРАДИЦИИТЕ В УЧЕБНО-ОРГАНИЗАЦИОННАТА И РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В УНИВЕРСИТЕТА ПО ТРАНСПОРТ
Д Василев, С Марков
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–6