Следене
HaoChih LIN
HaoChih LIN
Потвърден имейл адрес: apple.com - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Outracing champion Gran Turismo drivers with deep reinforcement learning
PR Wurman, S Barrett, K Kawamoto, J MacGlashan, K Subramanian, ...
Nature 602 (7896), 223-228, 2022
3122022
Autonomous overtaking in gran turismo sport using curriculum reinforcement learning
Y Song, HC Lin, E Kaufmann, P Dürr, D Scaramuzza
2021 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA), 9403-9409, 2021
692021
No need for interactions: Robust model-based imitation learning using neural ode
HC Lin, B Li, X Zhou, J Wang, MQH Meng
2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 11088 …, 2021
72021
Loosely coupled stereo inertial odometry on low-cost system
L HaoChih, D Francois
Tech. Rep, 2017
52017
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–4