Следене
Jialu Li
Jialu Li
Потвърден имейл адрес: cs.unc.edu - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
EnvEdit: Environment Editing for Vision-and-Language Navigation
J Li, H Tan, M Bansal
CVPR 2022, 2022
652022
Exploring the role of argument structure in online debate persuasion
J Li, E Durmus, C Cardie
EMNLP 2020, 2020
432020
Improving cross-modal alignment in vision language navigation via syntactic information
J Li, H Tan, M Bansal
NAACL 2021, 2021
352021
Scaling Data Generation in Vision-and-Language Navigation
Z Wang, J Li, Y Hong, Y Wang, Q Wu, M Bansal, S Gould, H Tan, Y Qiao
ICCV 2023, 2023
262023
PanoGen: Text-Conditioned Panoramic Environment Generation for Vision-and-Language Navigation
J Li, M Bansal
NeurIPS 2023, 2023
182023
Improving vision-and-language navigation by generating future-view image semantics
J Li, M Bansal
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2023
172023
Ndh-full: Learning and evaluating navigational agents on full-length dialogue
H Kim, J Li, M Bansal
Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2021
142021
CLEAR: Improving Vision-Language Navigation with Cross-Lingual, Environment-Agnostic Representations
J Li, H Tan, M Bansal
Findings of NAACL 2022, 2022
112022
VLN-Video: Utilizing Driving Videos for Outdoor Vision-and-Language Navigation
J Li, A Padmakumar, G Sukhatme, M Bansal
AAAI 2024, 2024
22024
Multimodal large language model for visual navigation
YHH Tsai, V Dhar, J Li, B Zhang, J Zhang
arXiv preprint arXiv:2310.08669, 2023
22023
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–10