Следене
Gaurav Mishra
Gaurav Mishra
Потвърден имейл адрес: research.iiit.ac.in - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Human Shape Capture and Tracking at Home
G Mishra, S Saini, K Varanasi, PJ Narayanan
2018 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), 390-399, 2018
52018
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.