Valentin Balabanski
Valentin Balabanski
Няма данни за членство
Няма потвърден имейл адрес
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Some endangered healings plants in Bulgaria legislative regulation, protection, characteristic description, application, agricultural cultivation.
I Yaneva, V Balabanski, T Karanesheva, I Ignatov
Bulgarian Journal of Agricultural Science 26 (4), 847-852, 2020
72020
History of the uses of Pirin mountain tea (Sideritis scardica Griseb) in Bulgaria.
I Yaneva, V Balabanski
Bulgarian Journal of Public Health 5 (1), 48-57, 2013
62013
Traditional Herbal Therapy for Some Cardiovascular Diseases in Bulgaria
I Yaneva, V Balabanski
Europeen Journal of Medidcine 7 (1), 57-65, 2019
32019
Plants used in dyslipidemias in conventional and unconventional medicine.
I Yaneva, V Balabanski
Bulgarian Journal of Public Health 7 (3), 13-34, 2015
32015
Application of medicinal products influencing on renin-angiotensin-aldosteron-system at intermediary health risk factor of" high blood pressure".
V Balabanski, I Yaneva
Bulgarian Journal of Public Health 7 (4), 14-33, 2015
32015
Spectral analysis of Sambucus nigra L. fruits and flowers for elucidation of their analgesic, diuretic, anti-inflammatory and anti-tumor effects
I Ignatov
Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology, 134-140, 2021
12021
Interactions Between Herbs And Drugs At The Level Of Сytochrome P450
I Yaneva, T Karanesheva, V Balabanski, V Belcheva
Annual for Hospital Pharmacy 6 (1), 33-41, 2020
2020
Interactions between herbs and drugs at the level of transport systems.
I Yaneva, V Balabanski, T Karanesheva
Bulgarian Journal of Public Health 11 (1), 65-75, 2019
2019
Взаимодействия между растителни и лекарствени продукти на ниво транспортни системи
И Янева, В Балабански, T Каранешева
Българско списание за обществено здраве 11 (1), 65-75, 2019
2019
Alzheimer's disease: risk factors, ethicology, pathogenesis, diagnosis, clinical manifestation.
I Yaneva, V Balabanski, E Grigorov
Bulgarian Journal of Public Health 10 (2), 47-59, 2018
2018
БОЛЕСТ НА АЛЦХАЙМЕР. РИСКОВИ ФАКТОРИ, ЕТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗА, ПОСТАВЯНЕ НА ДИАГНОЗА, КЛИНИЧНО ПРОТИЧАНЕ
И Янева, В Балабански, Е Григоров
Българско списание за обществено здраве 10 (2), 47-59, 2018
2018
Проблеми при лечението на остър коронарен синдром при пациенти над 75години.
М Недкова, Л Демиревска, В Балабански
Сърдечно-съдови заболявания, 19-26, 2018
2018
Non-st-segment-elevation acute coronary syndrome: prevention drug therapy.
V Balabanski, I Yaneva
Bulgarian Journal of Public Health 10 (1), 67-77, 2018
2018
Лечебни растения при туморни заболявания, Фитофармакология – литературен преглед, С., «МИГ ПРИНТ ООД»
И Янева, В Балабански.
2018
ALZHEIMER‘S DISEASE: MEDICAL STRATEGIES
I Yaneva, V Balabanski, E Grigorov
Bulgarian Journal of Public Health 10 (3), 22-33, 2018
2018
Acute coronary syndrome without elevation of the CT segment. Medical strategies.
V Balabanski, I Yaneva
Bulgarian Journal of Public Health 10 (1), 67-77, 2018
2018
Приложение на хербалната медицина при дислипидемии, ръководство, 48с, С.,
И Янева, Н Данова, В Балабански
2017
Практически протокол за периоперативно поведение при пациенти на лечение с антагонисти на витамин К
Л Демиревска, Д Гочев, А Александров, М Недкова., В Балабански
Военна медицина, 9-13, 2016
2016
Застойна сърдечна неостатъчност, индуцирана от нестероидни противовъзпалителни средства.
Л Демиревска, А Александров, Д Гочев, В Балабански, М Недкова
Военна медицина 68 (4), 42-44, 2016
2016
Синдром на Артериална хипертония в легнало положение с ортостатична хипотония.
Л Демиревска, М Недкова, В Балабански, Д Гочев.
Сърдечно-съдови заболявания. 47 (3), 23-28, 2016
2016
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20