Следене
Nguyen Thi Trung Thu
Nguyen Thi Trung Thu
http://hnue.edu.vn/directories/?trungthu
Потвърден имейл адрес: hnue.edu.vn - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
An update on physical health and economic consequences of overweight and obesity
DT Chu, NTM Nguyet, TC Dinh, NVT Lien, KH Nguyen, VTN Ngoc, Y Tao, ...
Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews 12 (6), 1095-1100, 2018
2112018
CDKN2A-rs10811661 polymorphism, waist-hip ratio, systolic blood pressure, and dyslipidemia are the independent risk factors for prediabetes in a Vietnamese …
TQ Binh, NTT Thu, PT Phuong, BT Nhung, TTH Nhung
BMC genetics 16, 1-8, 2015
102015
Hội chứng chuyển hóa và yếu tố nguy cơ ở người trung niên bị tiền đái tháo đường
TTN Thu, QT Binh
VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 33 (1), 2017
52017
Determining KCNJ11 E23K polymorphism in a group of Vietnamese population by restriction fragment length polymorphism method
NTTTTQ Binh
Journal of science, Chemical and Biological Science, Hanoi national …, 2016
32016
Особенности пищевого статуса детей Северного Вьетнама в возрасте от 10 месяцев до 5 лет
НТТ Ту, ЛТТ Дунг, ЛТ Туйет
Анализ риска здоровью, 57-65, 2018
22018
Knowledge and personal opinions of secondary school biology teachers in Hanoi and Dien Bien about reproductive health
NPH Nguyen Thi Hong Hanh, Duong Thi Anh Dao, Le Thi Tuyet, Nguyen Thi Trung Thu
Journal of science, Hanoi national university of Education 59 (9), 161-168, 2014
2*2014
The Association between the Gly972Arg Polymorphism in IRS1 Gene and the Risk of Prediabetes among Vietnamese Women
TTT Nguyen, QB Tran
VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences 34 (2), 2018
12018
The Association Between The Gly972Arg Polymorphism in IRS1 Gene and The Risk of Prediabetes Among Vietnamese Women
TQB Nguyen Thi Trung Thu
VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences 31 (2), 1, 2018
2018
Đặc điểm nhân trắc và tình trạng dinh dưỡng của trẻ 24 - 59 tháng tuổi ở một số trường mầm non tại Hà Nội, Thanh Hóa, Phú Thọ năm 2018
NTTTLT Tuyết
Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên san Khoa học tự nhiên …, 2018
2018
Tình hình giảng dạy và tích hợp nội dung Bình đẳng giới cho sinh viên khoa Sinh học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
NTTT Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Dương Thị Anh Đào, Lê Thị Tuyết
Thông tin Phụ nữ và bình đẳng giới 1 (53-58), 2017
2017
Improving quality of sexual and reproductive health education: pilot intervention with teachers in secondary schools and pedagogial students in some educational institutions in …
NPHDTAD Nguyen Thi Hong Hanh, Do Thi Nhu Trang, Nguyen Thi Trung Thu, Le Thi ...
Journal of science, Chemical and Biological Science, Hanoi national …, 2017
2017
Xác định đa hình rs10811661 gen CDKN2A trên quần thể người Việt Nam sử dụng phương pháp AS-PCR và RFLP-PCR
BTNTQB Nguyễn Thị Trung Thu
Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên san Khoa học tự nhiên …, 2017
2017
Identifying Gly972ARG polymorphysm in IRS1 gene in A Vietnamese population by using restriction fragment length polymorphysm method
LNH Pham Thu Trang, Nguyen Thi Trung Thu, Pham Tran Phuong, Trang Quang Binh
Proceedings of the 2nd National Scientific Conference on Biological Research …, 2016
2016
Sử dụng phương pháp allele specific PCR để xác định kiểu gen của đa hình E23K gen KCNJ11 trên quần thể người Việt Nam
TQB Nguyễn Thị Trung Thu
Hội nghị khoa học toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam …, 2016
2016
Nguy cơ mắc tiền đái tháo đường ở phụ nữ trung niên vùng nông thôn tỉnh Hà Nam
TQB Nguyễn Thị Trung Thu, Phạm Trần Phương, Nguyễn Đỗ Huy
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 31 (4S), 388-394, 2015
2015
Đa hình rs9939609 trên gen FTO và nguy cơ mắc tiền đái tháo đường ở nam giới trung niên tỉnh Hà Nam
TQB Nguyễn Thị Trung Thu, Phạm Thu Trang, Phạm Trần Phương, Nguyễn Đỗ Huy
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 31 (4S), 395-401, 2015
2015
Xây dựng quy trình phân tích đa hình đơn nucleotide rs3745551 của gen thụ thể insulin và xác định phân bố kiểu gen ở quần thể người Việt
TQB Phạm Trần Phương, Nguyễn Thị Trung Thu, Trần Thị Nguyệt Lan, Tống Thị Hà
Tạp chí Y học Dự phòng 25 (8 (168)), 391-395, 2015
2015
Mối liên quan của SNP rs7903146 trên gen TCF7L2 với tiền đái tháo đường ở phụ nữ tuổi trung niên tại vùng nông thôn tỉnh Hà Nam
TQB Nguyễn Thị Trung Thu, Phạm Trần Phương
Tạp chí Y học dự phòng 24 (11), 42-49, 2014
2014
Tình hình tiền đái tháo đường và một số yếu tố liên quan ở nam giới từ 40-64 tuổi tại vùng nông thôn tỉnh Hà Nam
TQB Nguyễn Thị Trung Thu, Phạm Trần Phương
Tạp chí Khoa học, trường ĐHQGHN, chuyên san khoa học tự nhiên và công nghệ …, 2014
2014
Tác dụng điều trị béo phì và rối loạn lipid máu của dịch chiết lá sen (Nelumbo nucifera) trên chuột nhắt trắng ăn chế độ ăn giàu chất béo
LTA Dương Thị Anh Đào, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Trung Thu
Tạp chí khoa học, khoa học tự nhiên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 58 (3 …, 2012
2012
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20