Зорница Митрева
Зорница Митрева
ИПАЗР "Н. Пушкаров"
Няма потвърден имейл адрес
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Chernozems in Bulgaria–Systematic, Specific Features and Problems
M Teoharov, T Shishkov, B Hristov, E Filcheva, R Ilieva, I Lubenova, ...
Soil Science Agrochemistry And Ecology 48 (3-4), 2014
52014
Challenges for soil data dissemination in GS Soil Project
M Kercheva, M Teoharov, T Shishkov, B Georgiev, S Rousseva, N Kolev, ...
International Conference 100, 200-204, 2011
3*2011
Качествена съпоставимост, взаимозаменяемост, агроекологична база за комасационни активности и пазарни цени на земеделските земи.[in:] Агроекологичен потенциал на поземлените …
З Митрева, И Любенова, В Панков, И Радованова, Б Георгиев
НТС на специалистите в земеделието, София, 109-116, 2017
22017
Съвременни научни постановки за възстановяване, поддържане кадастъра на земеделските земи и агроекологични похвати при осъществяване на комасационни активности
Б Георгиев, М Банов, Т Трифонова, В Кръстева-Пенкова, З Митрева, ...
Научен Проект ПОЗМ 173, 0
2
Агрономическа пригодност на черноземите за отглеждане на селскостопански култури
В Кръстева, Б Георгиев, М Теохаров, М Банов, Е Филчева, Р Илиева, ...
Черноземите в България. Проблеми, оценка, използване и опазване. Научни …, 2015
12015
Creation of methodology for evaluation of soil conditions for cultivation of saffron (Crocus sativus).
Z Mitreva, V Pankov, V Krasteva, V Stoyneva
Pochvoznanie, agrokhimiya i ekologiya/Bulgarian Journal of Soil Science …, 2020
2020
Agronomic suitability for growing of agricultural and energy crops in agricultural experimental station (OSz) Lom.
Z Mitreva, G Tsvetanova, I Gerasimova, V Krasteva
Pochvoznanie, agrokhimiya i ekologiya/Bulgarian Journal of Soil Science …, 2019
2019
Opportunities for growing lavender in areas facing natural constraints exemplified by the Borika village, Bulgaria.
Z Mitreva, V Pankov
Bulgarian Journal of Soil Science 3 (2), 134-142, 2018
2018
Agro-climatic potential of the South Central Planning Region.
D Sapundzhiev, Z Mitreva
Pochvoznanie, agrokhimiya i ekologiya/Bulgarian Journal of Soil Science …, 2016
2016
Method for Evaluation of Soil Conditions Suitable for Growing Emmer and Einkorn Wheat
Z Mitreva, V Krasteva, V Pankov
Bulgarian Journal of Soil Science 1 (2), 147-153, 2016
2016
Soil resources in the South Central Planning Region of the Republic of Bulgaria and their main characteristics.
D Sapundzhiev, Z Mitreva
Pochvoznanie, agrokhimiya i ekologiya/Bulgarian Journal of Soil Science …, 2016
2016
МЕТОДИКА ЗА БОНИТЕТНА ОЦЕНКА НА ПОЧВЕНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ОРЕХИ (JUGLANS REGIA)
В Кръстева, З Митрева, В Колчаков, В Панков
ЕЛЕКТРОНЕН СБОРНИК НАУЧНИ ДОКЛАДИ, 176, 2015
2015
АГРОЕКОЛОГИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА МАСЛОДАЙНА РОЗА (ROZA DAMASCENA)
В Кръстева, В Стефанова, М Мотева, З Митрева
ЕЛЕКТРОНЕН СБОРНИК НАУЧНИ ДОКЛАДИ, 169, 2015
2015
Chernozems in Bulgaria–Systematic
M Teokharov, B Khristov, E Filcheva, T Shishkov, R Ilieva, I Lyubenova, ...
ПОЧВОЗНАНИЕ АГРОХИМИЯ И ЕКОЛОГИЯ, 2014
2014
POTENTIAL FOR GROWING THE MAIN CROPS UNDER UNFAVOURABLE NATURAL CONDITIONS IN THE REGION OF THE STARA PLANINA
Z Mitreva, V Krasteva
Agicultural Science (Bulgaria), 2010
2010
Ideas for updating approaches to assessment processes of soil erosion in land evaluation according the requirements of maize.
V Kolchakov, V Krasteva, Z Mitreva
Pochvoznanie, Agrokhimiya i Ekologiya 44 (2), 54-59, 2010
2010
Evaluation of climatic conditions in cultivation of maize hybrids's different groups.
V Kolchakov, V Krasteva, Z Mitreva
Pochvoznanie, Agrokhimiya i Ekologiya 44 (1), 11-15, 2010
2010
Агрономическа пригодност на Пясъчни почви от района на Българското Черноморие за отглеждане на селскостопански култури Suitability of Sandy Soils Located in the Coastal Areas …
V Krasteva, M Teoharov, I Kirilov
В. Кръстева, М. Теохаров, И. Кирилов-Агрономи, 3, 0
ECP-2008-GEO-318004 GS SOIL
M Kercheva, T Shishkov, S Rousseva, E Filcheva, M Teoharov, R Ilieva, ...
Черноземите в България–систематика, особености и проблеми Chernozems in Bulgaria–Systematic, Specific Features and Problems
M Teoharov, T Shishkov, B Hristov, E Filcheva, R Ilieva, I Lubenova, ...
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20