Следене
Jordyn Seybolt
Jordyn Seybolt
Teachers College, Columbia University
Потвърден имейл адрес: tc.columbia.edu
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Latent hatred: A benchmark for understanding implicit hate speech
M ElSherief, C Ziems, D Muchlinski, V Anupindi, J Seybolt, ...
arXiv preprint arXiv:2109.05322, 2021
412021
What life events are disclosed on social media, how, when, and by whom?
K Saha, J Seybolt, SM Mattingly, T Aledavood, C Konjeti, GJ Martinez, ...
Proceedings of the 2021 CHI conference on human factors in computing systems …, 2021
212021
Impacts of school shooter drills on the psychological well-being of American K-12 school communities: a social media study
M ElSherief, K Saha, P Gupta, S Mishra, J Seybolt, J Xie, M O’Toole, ...
Humanities and Social Sciences Communications 8 (1), 1-14, 2021
62021
The Reintegration Journey Following A Psychiatric Hospitalization: Examining the Role of Social Technologies
SK Ernala, J Seybolt, DW Yoo, ML Birnbaum, JM Kane, M De Choudhury
Proceedings of the ACM on Human-computer Interaction 6 (CSCW1), 1-31, 2022
2022
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–4