Folgen
Martin Kaleja
Martin Kaleja
Head & Associate Professor of Department of Special Education, University of Ostrava
Bestätigte E-Mail-Adresse bei osu.cz - Startseite
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Romové a škola versus rodiče a žáci
M Kaleja
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2011
1102011
Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu speciální pedagogiky
M Kaleja
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014
592014
(Ne)připravený pedagog a žák z prostředí sociální exkluze
M Kaleja
Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015
552015
Determinanty hodnotových konstruktů ve vzdělávání romských žáků základních škol
M Kaleja
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013
472013
Mluvme o Romech. Aven vakeras pal o Roma
M Kaleja, J Knejp
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2009
42*2009
Etopedická propedeutika v inkluzivní speciální pedagogice
M Kaleja
Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013
372013
Etnografie školy jako edukační realita současnosti
M Kaleja, E Zezulková, P Adamus, P Mühlpachr
Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015
22*2015
Inkluzivní dimenze primárního a sekundárního vzdělávání ve speciální pedagogice
M Kaleja, P Mühlpachr, E Zezulková, P Adamus, M Bartoňová, ...
Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2014
202014
Roma parents as educators of their children
H Kyuchukov, M Kaleja, M Samko
Intercultural Education 26 (5), 444-448, 2015
182015
Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství
P Adamus, E Zezulková, M Kaleja, P Franiok
Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016
17*2016
Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu
M Kaleja, E Zezulková, N Pavelčíková, L Gulová, A Petrasová, ...
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2012
162012
Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
M Kaleja, R Kovářová, E Zezulková, P Franiok
Ostrava : Ostravská univerzita, 2012. ISBN 978-80-7464-174-9, 2012
14*2012
Transformace speciálních vzdělávacích potřeb v kontextu kurikulárních dokumentů
P Franiok, M Kaleja, E Zezulková
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2010
122010
Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
P Adamus, P Franiok, M Kaleja, E Zezulková
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015
11*2015
Psychosociální paradigmata romské rodiny aneb to, co ještě o romské rodině nevíme
M Kaleja
Kaleja, M.; Knejp, J. (Eds.) Mluvme o Romech. Aven vakeral pal o Roma, 2009
112009
Školská inkluze versus exkluze: Vybrané kontexty vzdělávání sociálně vyloučených dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření
M Kaleja, E Zezulková
Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7464-840-3, 2016
102016
Edukace dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami
M Kaleja, E Zezulková, R Burkovičová, M Schmidtová, J Lopúchová, ...
Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2014
102014
Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v pedagogické komunikaci
M Kaleja, E Zezulková, P Franiok
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2011
102011
Sociologická analýza zaměřená na porovnání dosažených výsledků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v různých typech škol. Závěrečná zpráva klíčová aktivity 1
M Kaleja, E Zezulková
Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015
92015
Analýza postojů rodičů romských dětí ke vzdělávání. Dizertační práce (Ph.D.)
M Kaleja
Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Školitel: Pavel Mühlpachr, 2010
9*2010
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20