Следене
Ben Davis
Ben Davis
Потвърден имейл адрес: my.jcu.edu.au
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Environmental change alters personality in the rainbow trout, Oncorhynchus mykiss
A Frost, T Jack, C Smith, H Burton, B Davis, P Watts, L Sneddon
Animal Behaviour 85, 1199-1207, 2013
622013
Fish utilisation of wetland nurseries with complex hydrological connectivity
B Davis, R Johnston, R Baker, M Sheaves
PloS one 7 (11), e49107, 2012
412012
Seascape and metacommunity processes regulate fish assemblage structure in coastal wetlands
B Davis, R Baker, M Sheaves
Marine Ecology Progress Series 500, 187-202, 2014
252014
Bottom-up control regulates patterns of fish connectivity and assemblage structure in coastal wetlands
B Davis, C Mattone, M Sheaves
Marine Ecology Progress Series 500, 175-186, 2014
252014
Erratum: Bottom-up control regulates patterns of fish connectivity and assemblage structure in coastal wetlands
B Davis, C Mattone, M Sheaves
Marine Ecology Progress Series 502, 304-304, 2014
2014
Pierce Creek Fish Passage Project
J Carrol, B Davis, M Pacold, S Gandiaga, M Schulz, J Baker, T Anderson
2012
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–6