Veselina Tavkova
Veselina Tavkova
Plovdiv University "Paisii Hilendarski"
Потвърден имейл адрес: uni-plovdiv.bg
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Lie groups as 3-dimensional almost paracontact almost paracomplex Riemannian manifolds
M Manev, V Tavkova
Journal of Geometry 110 (3), 1-14, 2019
102019
On almost paracontact almost paracomplex Riemannian manifolds
M Manev, V Tavkova
arXiv preprint arXiv:1805.11120, 2018
102018
Matrix Lie groups as 3-dimensional almost paracontact almost paracomplex Riemannian manifolds
M Manev, V Tavkova
arXiv preprint arXiv:2005.07061, 2020
12020
Almost paracontact almost paracomplex Riemannian manifolds as extensions of 2-dimensional space-forms
M Manev, V Tavkova
arXiv preprint arXiv:2104.11053, 2021
2021
Hyperspheres in Euclidean and Minkowski 4-spaces as almost paracontact almost paracomplex Riemannian manifolds
M Manev, V Tavkova
arXiv preprint arXiv:2012.00523, 2020
2020
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–5