Stanimir Zhelezov
Stanimir Zhelezov
Assoc. Profesсor, PhD, Shumen University
Потвърден имейл адрес: shu.bg - Начална страница
ЗаглавиеПозоваванияГодина
Assessing the efficiency of information protection systems in the computer systems and networks
A Nachev, S Zhelezov
Information Technology and Security, 79-85, 2013
122013
Modified Algorithm for Steganalysis
S Zhelezov
Mathematical and Software Engineering 1 (2), 31-36, 2016
62016
За ефективността на стеганографските програми
С Станев, С Железов, Т Великова, М Иванова
Сборник трудове на национална конференция с международно участие 40, 2011
52011
Least significant bit image steganography algorithm based on chaotic rotation equations
BP Stoyanov, SK Zhelezov, KM Kordov
Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences 69 (7), 845-850, 2016
42016
Реализация на паралелен стеганализ с клъстерна система
С Станев, С Железов, И Якимов
Международна научна конференция „Съвременни методи и технологии в научните …, 2013
42013
An architecture of steganological subsystem for information protection
S Zhelezov, H Paraskevov, H Hristov, P Boyanov, B Uzunova
Proceedings of 10-th International Conference ICBBM, Liepaya, Latvia, 123-128, 2014
32014
Обучението по компютърна стеганография в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”
С Станев, С Железов, Х Параскевов
Юбилейна международна научна конференция на Департамент национална и …, 2013
32013
Компютърна и мрежова сигурност
С Станев, С Железов
Университетско издетелство "Епископ Константин Преславски", 2005
32005
Оценка на ефективността на системи за защита на информацията в компютърните системи
С Железов
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", 2014
22014
An aproach for parallel steganalisys based on data compression
S Stanev, S Zhelezov, I Yakimov
Proceedings of Jubilee International Congress “40 years Bulgaria – Space …, 2012
22012
Первые результаты внедрения курса „Компютерная стеганография” в Шуменском университете
С Станев, С Железов
Трудове на международната научно-практическа конференция на ВДПУ „Коцюбински …, 2012
22012
Possibilities for steganographic parallel processing with a cluster system
S Zhelezov, H Paraskevov
Contemporary Engineering Sciences 8 (20), 2015
12015
Text processing and cognitive technologies
V Solovyev, V Polyakov
Moscow: MISA, 2004
12004
Robustness of the secret message in stego file against flip and rotation attack
S Zhelezov, B Uzunova-Dimitrova, H Paraskevov
Mathematics and its Applications: Annals of the Academy of Romanian …, 2017
2017
AN APPROACH FOR HIDING STEGANOGRAPHY DATA WITHIN WEB APPLICATIONS
S Zhelezov, B Uzunova-Dimitrova, H Paraskevov
Advanced Science Letters, American Scientific Publishers, 2016
2016
5G И IOT-ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, АРХИТЕКТУРА И ИНТЕГРИРАНЕ
СА АЛИЕВ, СК ЖЕЛЕЗОВ, SA ALIEV, SK ZHELEZOV
МАТТЕХ 16 1, 190 - 195, 2016
2016
Ръководство за упражнения по стеганография
С Станев, С Железов, Х Параскевов, Х Христов
Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015
2015
WEB-BASED INFORMATION SYSTEM FOR TEST-TESTING AND EVALUATION
ZSK Uzunova-Dimitrova B.Hr., Lecheva D.L.
VIII Международной научно-практической конференции, АГЕНТСТВО ПЕРСПЕКТИВНЫХ …, 2015
2015
Компютърна стеганография. Методическо ръководство
С Станев, С Железов, Х Параскевов
Университетско издетелство "Епископ Константин Преславски", 2014
2014
Подход за паралелен стеганализ чрез компресиране на данни.
С Станев, С Железов, И Якимов
Юбилеен международен конгрес "40 години българия – космическа държава …, 2012
2012
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20