Следене
Luka Stout
Luka Stout
Student of Artificial Intelligence, University of Amsterdam
Потвърден имейл адрес: student.vu.nl
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
A comparative study of click models for web search
A Grotov, A Chuklin, I Markov, L Stout, F Xumara, M de Rijke
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 6th …, 2015
362015
Author profiling based on text and images
L Stout, R Musters, C Pool
Proceedings of the Ninth International Conference of the CLEF Association …, 2018
112018
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–2