Следене
Antonios N Menexis
Antonios N Menexis
Други именаAntonis N Menexis, A N MENEXIS, Antonis Menexis
Потвърден имейл адрес: dind.uoa.gr
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Supervisory control for flexibility of production manufacturing processes
FN Koumboulis, DG Fragkoulis, AN Menexis
2017 IEEE 21st International Conference on Intelligent Engineering Systems …, 2017
192017
Supervisors for Gas Compressor Stations with Compression and Valve Faults
DG Fragkoulis, FN Koumboulis, ND Kouvakas, AN Menexis
2023 8th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer …, 2023
2023
Toward Design and Implementation of Intelligent Manufacturing in Semiconductor Production Industry with Wafer Chamber Faults
AN Menexis, FN Koumboulis, DG Fragkoulis, ND Kouvakas
International Conference on Frontiers of Artificial Intelligence, Ethics …, 2023
2023
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–3