Nikola Valchanov
Nikola Valchanov
Потвърден имейл адрес: uni-plovdiv.bg
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Generalization and Optimization of Some Algorithms
A Iliev, N Valchanov, T Terzieva
Collection of scientific works of National Conference” Education in …, 0
14
Architecture of extensible computations driven systems
N Valchanov, T Terzieva, V Shkurtov, A Iliev
Union of Bulgarian Mathematicians, 2010
112010
Approaches in building and supporting business information systems
N Valchanov, T Terzieva, V Shkurtov, A Iliev
Сборник доклади от Международна научна конференция „Информационни технологии …, 2009
82009
Authoring and Automatic Generation of Circuitries and Drafts in Distributed e-Testing Cluster (DeTC)
O Rahneva, A Rahnev, N Pavlov, N Valchanov
ELECTRONICS 5, 133-138, 2005
72005
IMPLEMENTATION OF A GRAPHICAL ENVIRONMENT FOR SIMULATION OF MATHEMATICAL MODELS
NI VALCHANOV, A ILIEV
Mircea cel Batran” Naval Academy Sci Bull 14 (2), 222-228, 2011
42011
Object Oriented Programming
А Rahnev, N Pavlov, N Valchanov, T Terzieva
Lightning Source UK Ltd., Milton Keynes, 2013
22013
A model of a system for centralized synchronization of independent applications
N Valchanov, T Terzieva, A Iliev
6th Mediterranean Conference on Mathematics Education, Plovdiv, 22-26.4, 2009
22009
On the critical points of Maehly–Aberth–Ehrlich method. Global convergence properties
N Valchanov, A Iliev, N Kyurkchiev
Int. J. Pure Appl. Math, 2010
12010
Обобщения и оптимизация на някои алгоритми
А Илиев, Н Вълчанов, Т Терзиева
Association for the Development of the Information Society, 2009
12009
BOUNDS FOR THE UNIQUE POSITIVE ROOT OF A POLYNOMIAL IN MATHEMATICS OF FINANCE1
N Pavlov, N Valchanov, N Kyurkchiev
Scientific Works of Plovdiv University “Paisii Hilendarski 37, 0
1
On the Critical Points of Kyurkchiev’s Method for Solving Algebraic Equations
N Valchanov, A Golev, A Iliev
Serdica Journal of Computing 9 (1), 27-34, 2015
2015
An Architectural Model of Rights Management Framework for Information Systems
N Valchanov, A Iliev
University Press" Paisii Hilendarski", Plovdiv, 2010
2010
Общ подход при разработка на уеб базирани системи за управление на анкети
Н Вълчанов, А Илиев
Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences …, 2010
2010
Architecture of Extensible Computations Driven Systems Архитектура на разширяеми, управлявани от изчисления системи
N Valchanov, T Terzieva, V Shkurtov, A Iliev
Union of Bulgarian Mathematicians 39 (1), 207-211, 2010
2010
Уеб базирана паралелизирана система за решаване на алгебрични уравнения от произволна степен
А Илиев, Н Кюркчиев, Н Вълчанов, Т Терзиева, Т Тодоров
Association for the Development of the Information Society, 2009
2009
Уеб базирано интерактивно помагало по математическо моделиране
А Илиев, Н Вълчанов, Т Терзиева
Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences …, 2006
2006
Анализ на съвременни софтуерни системи за динамични модели
А Илиев, Т Терзиева, Г Христозов, Н Вълчанов
Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences …, 2006
2006
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–17