Galina Petrova
Title
Cited by
Cited by
Year
“Ролята на интегрираните грижи при пациенти с диабет тип 2”
Петрова Г., Т. Костадинова
Scripta Scientifica Medica, 2011
4*2011
Consumer’s satisfaction of Medical laboratory services in outpatient care in Municipality Varna
EP Georgieva, GR Petrova, TI Kostadinova
Journal of IMAB–Annual Proceeding Scientific Papers 21 (3), 830-832, 2015
22015
Application of management programs for chronic diseases international experience and situation in Bulgaria
Petrova G., Kostadinova T., Georgieva E., Nenova G., Raykov T.
International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, http …, 2016
1*2016
CURRENT TRENDS IN THE PRACTICE OF LABORATORY MEDICINE
EP Georgieva, GR Petrova, TI Kostadinova, S Pavlova
Journal of IMAB–Annual Proceeding Scientific Papers 21 (3), 840-842, 2015
12015
Role of multidisciplinary teams for integrated care in the surgical treatment of osteoarthritis
Petrova G, G. Nenova, K. Mihov, Sv. Dobrilov, T. Kostadinova
Journal of IMAB - Annual Proceeding 3 (21), 2015
1*2015
Удовлетвореност на чуждестранните туристи от услугата „Здравен туризъм“ в регион Варна
Марковска В., Г. Петрова, Т. Костадинова
Социална медицина, 16-19, 2015
12015
Application of the principles of integrated care in Department of Endocrinology and metabolism diseases at the Hospital “St. Marina” Varna
Petrova G., T. Kostadinova, F.Petrova, E. Georgieva
Scripta Scientifica Salutis Pubicae, 2015
1*2015
Международен опит в профилактиката на детското очно здраве
К Димитрова, Г Петрова, Е Христова
сп. Здравни грижи 4 (бр. 4), 22-31, 2019
2019
Ключoви eлeмeнти нa cиcтeмaтa зa oбучeниe нa чoвeшкитe pecуpcи в „A&D Pharma“
Eвтим Дeчeв, Гaлинa Пeтpoвa, Жaнa Paнгeлoвa
Здравна икономика и мениджмънт, 35-39, 2018
2018
Оценка на влиянието на отделните елементи в системата за обучение на човешките ресурси в A&D Pharma
Eвтим Дeчeв, Гaлинa Пeтpoвa, Жaнa Paнгeлoвa
Здравна икономика и мениджмънт, 17-23, 2018
2018
Postoperative treatment with Metronidazole in severe intraabdominal infections in children
GP Sylvia Stamova, Petar Stamov, Svetlana Georgieva, Nadya Agova, Ivo Kumanov
Academic journal pages 39-44, 2018, ISBN 978-619-237-014-5, 39-44, 2018
2018
Territorial distribution of medical diagnostic laboratories in outpatient care in Varna Region, Bulgaria
E Georgieva, G Petrova, M Milev, T Kostadinova
International Public Health Journal 8 (4), 529, 2016
2016
Awareness among patients in outpatient care in northeast Bulgaria
Georgieva E., Raykov T., Kostadinova T., Petrova G.
International Scientific and Practical Conference “World science” 3 (2), 18-20, 2016
2016
Interactions and relationships of medical laboratory assistants in teamwork at University Hospital „St. Marina – Varna“
Georgieva E., Raykov T., Kostadinova T., Petrova G.
International Scientific and Practical Conference “World science” 3 (2), 21 – 23, 2016
2016
Analysis of the abortions in Bulgaria for 2014
Raykov T., Georgieva E., Kostadinova T., Nedyalkova I., Petrova G.
International Scientific and Practical Conference “World science” 3 (2), 28-31, 2016
2016
Барьеры для внедрения комплексной помощи в Болгарии
Петрова Г.Р., Костадинова Т.И., Ненова Г.Б., Георгиева Э.П.
Международный сборник научных трудов, 263-272, 2016
2016
Collateralization of laboratory services in outpatient care in Northeast Bulgaria
Georgieva Emilia, Georgieva Lora, Petrova Galina, Kostadinova Todorka, Milev ...
WORLD SCIENCE, Proceedings of the IInd International Scientific and …, 2016
2016
Развитието на проектната култура на УМБАЛ „Св.Марина“ ЕАД Варна като необходимо условие за постигане целите на организацията
Ангелова Д, Костадинова Т., Петрова Г., Станева В., Стоилова М.
Известия на Съюза на учените - Варна 1 (ХХ), 61-65, 2015
2015
Комуникацията в зъботехническата лаборатория като фактор за повишаване на удовлетвореността на студентите
Милев М., Костадинова Т. , Петрова Г.
Варненски медицински форум 4 (Приложение 3), 361-365, 2015
2015
Управлението на проектното портфолио като инструмент за постигане целите на стратегията на УМБАЛ „Св. Марина“ Варна
Ангелова Д, Костадинова Т., Петрова Г., Докова А.
Варненски медицински форум 4 (Приложение 3), 510-514, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20