Follow
Gordana Marčetić
Title
Cited by
Cited by
Year
Upravna znanost: javna uprava u suvremenom europskom kontekstu
I Koprić, G Marčetić, A Musa, V Đulabić, G Lalić
Pravni fakultet Sveučelišta u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i …, 2021
1682021
Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi
G Marčetić
Zagreb: Društveno veleučilište u Zagrebu, 264-283, 2007
1022007
Javni službenici i tranzicija
G Marčetić
Zagreb: Društveno veleučilište u Zagrebu i Konrad Adenauer Stiftung, 2005
552005
Kriza socijalne države, reforme javne uprave i hrvatsko upravno osoblje
I Koprić, G Marčetić
Hrvatska i komparativna javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne …, 2000
352000
Europeizacija službeničkog prava: usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskim standardima
G Marčetić, A Musa
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 50 (3), 725-756, 2013
262013
Etički kodeksi i etika javnih službenika.
G Marčetić
Croatian & Comparative Public Administration 13 (2), 2013
232013
Upravna znanost-javna uprava u suvremenom europskom kontekstu [Administrative science. Public administration in contemporary European context]
I Koprić, G Marčetić, A Musa, V Đulabić, G Lalić Novak
Zagreb: Faculty of Law, 2014
222014
Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi i novi Zakon o državnim službenicima
G Marčetić
Hrvatska i komparativna javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne …, 2006
202006
Public administration education in twelve post-socialist countries and Croatia: Is there a convergence
G Marcetic, GL Novak, J Dzinic
Croat. & Comp. Pub. Admin. 13, 123, 2013
162013
Lokalna samouprava u Njemačkoj i Francuskoj
G Marčetić, T Giljević
Hrvatska javna uprava 10 (1), 67-79, 2010
162010
Utjecaj procesa decentralizacije na jačanje personalnih kapaciteta hrvatske lokalne i područne (regionalne) samouprave
G Marčetić, I Lopižić
Hrvatska i komparativna javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne …, 2017
142017
Prilagodba hrvatskog službeničkog sustava europskim standardima
I Koprić, G Marčetić
Godišnjak tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika Grada Zagreba …, 2005
112005
Obrazovanje upravnog osoblja: iskustva i izazovi
I Koprić, G Marčetić
Hrvatska i komparativna javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne …, 2002
102002
Etika u politici i javnoj upravi
J Kregar, G Marčetić, K Grubišić
Novi informator, 2016
82016
Komparativni službenički sustavi
G Marčetić
Hrvatska i komparativna javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne …, 2015
82015
Etika i javna uprava
K Grubišić, G Marčetić, S Zrinščak, R Manojlović Toman
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2022
72022
Temeljni prijedlozi u povodu nove regulacije statusa lokalnih službenika u Hrvatskoj
I Koprić, G Marčetić, H Masarić, D Medvedović
Hrvatska i komparativna javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne …, 2001
72001
Development of a Human Resources Development Strategy in Croatian Civil Service
G Marčetić, D Prelec
Croatian International Relations Review 17 (62/63), 41-56, 2011
62011
Codes of Ethics and Codes of Conduct for Public and Civil Servants in Anglo-Saxons and Ex-Yugoslavian Countries–Can a Common Pattern be found?, u Kostadinov
G Marčetić, R Manojlović
B., Matas, G.(ur.) Social and Cultural Implications of Multiculturalism …, 2011
62011
Obrazovanje i usavršavanje javnih službenika u tranzicijskim zemljama
G Marčetić
Revija za socijalnu politiku 12 (2), 133-156, 2005
62005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20