Йорданка Цокова
Йорданка Цокова
Медицински университет - Пловдив, ФОЗ, Катедра "Сестрински грижи"
Няма потвърден имейл адрес
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
UNDERGRADUATE HEALTHCARE STUDENTS’ATTITUDE TO E-LEARNING AT MEDICAL UNIVERSITY-PLOVDIV
Y Tsokova, T Taneva, B Tornyova, T Cherkezov
CBU International Conference Proceedings 5, 855-861, 2017
42017
Computer and internet access and usage by healthcare students at Medical University Plovdiv
A Kirkova-Bogdanova, Y Tsokova, D Taneva, R Katsarska, Y Marchev
INTERNATIONAL JOURNAL SCIENTIFIC PAPERS VOL 12.1, 255, 2016
42016
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ФОРМИРАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ-МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛОВДИВ
Й Цокова, Б Торньова
Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското …, 2017
2017
МНЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ ЗА ГОТОВНОСТТА НА СТАЖАНТ МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ ДА УПРАЖНЯВАТ САМОСТОЯТЕЛНО ПРОФЕСИЯТА
Д Танева, А Киркова, Б Василева, Й Петкова, К Ванкова
Management & Education/Upravlenie i Obrazovanie 13, 2017
2017
INFLUENCE OF VALUES ON THE PROFESSIONAL CHOICE OF THE STUDENTS NURSES
Y Tsokova, B Tornyova, T Taneva, D Taneva, A Kirkova-Bogdanova
INTERNATIONAL JOURNAL SCIENTIFIC PAPERS VOL 12.1, 249, 2016
2016
ПРЕДДИПЛОМНИЯТ СТАЖ-ЗАВЪРШВАЩ ЕТАП НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ФОРМИРАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛОВДИВ
Й Цокова, Д Танева, А Киркова-Богданова, Н Бойчева
Management & Education/Upravlenie i Obrazovanie 12, 2016
2016
ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛИНИЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ-ОБЗОР
А Киркова, Д Танева, Н Матева, Й Цокова, Д Амуджиян
Management & Education/Upravlenie i Obrazovanie 11, 2015
2015
ПРОУЧВАНЕ ИНФОРМИРАНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ–БАКАЛАВРИ ОТ МУ ПЛОВДИВ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ДЕМОГРАФСКАТА КУЛТУРА И ПОЛИТИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Д Танева, Й Цокова, Р Кацарска, М Бечева
ХУМАНИТАРНИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ, 77, 2015
2015
ALCOHOLISM-MEDICO-SOCIAL PROBLEM IN ADOLESCENCE
Y Tsokova, E Merdzhanova
Medicine 2 (1), 2012
2012
DEVELOPMENT OF ELECTRONIC EDUCATIONAL CONTENT DEPENDING ON THE STUDENTS’LEARNING STYLES
A Kirkova, Y Tsokova
International Journal Scientific and Applicative papers V8/2, 62, 0
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–10