Следене
Tiago Gonçalves
Tiago Gonçalves
Thales SIX GTS France, Paris, France
Потвърден имейл адрес: isir.upmc.fr
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Real-time direct tracking of color images in the presence of illumination variation
T Gonçalves, AI Comport
2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 4417-4422, 2011
302011
Homography-based visual servoing of an aircraft for automatic approach and landing
T Gonçalves, J Azinheira, P Rives
2010 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 9-14, 2010
302010
Vision-based Autonomous Approach and Landing for an Aircraft using a Direct Visual Tracking Method.
TF Gonçalves, JR Azinheira, P Rives
ICINCO-RA, 94-101, 2009
232009
Vision-Based Automatic Approach and Landing of Fixed-Wing Aircraft Using a Dense Visual Tracking
TF Gonçalves, JR Azinheira, P Rives
Informatics in Control Automation and Robotics, 269-282, 2011
132011
Vision-based Automatic Approach and Landing using an Direct Visual Tracking Method
TF Goncalves, JR Azinheira, P Rives
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–5