Следене
Стефан Кинов / Stefan Kinov
Стефан Кинов / Stefan Kinov
Потвърден имейл адрес: swu.bg
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Out of school activity in the system of physical education and sport (concept, content and forms for realisation)
S Kinov
South-West University Neofit Rilski, 2014
42014
Fizicheskoto vazpitanie v nachalnoto uchilishte
K Kostov, N Dokova, S Kinov
Blagoevgrad, 2017
32017
Physical education at elementary school
K Kostov, N Dokova, S Kinov
Blagoevgrad, 2017
32017
The sports-pedagogical literacy of primary teacher
N Dokova, S Kinov
Physical Education, Sport, Kinesitherapy Research Journal 1 (3), 95-106, 2016
32016
Извънурочната дейност в системата за физическо възпитание и спорт (идейна концепция, съдържание и форми за реализация)
С Кинов
Югозападен университет "Неофит Рилски", 2014
32014
RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL-EMOTIONAL SKILLS OF PHYSICAL EDUCATION SPECIALIST’S STUDENTS AND THEIR PRACTICAL EDUCATION
S Kinov
Activities in Physical Education and Sport 9 (1-2), 31-33, 2019
12019
The differences of kinematic parameters long jump between finalists world championship in athletics (Berlin, 2009-Daegu, 2011)
R Pavlović, K Idrizović, S Kinov, M Joksimović
Slovak Journal of Sport Science 1 (2), 64-81, 2016
1*2016
Corrective gymnastics in the physical education lessons with students in special schools for mentally retarded
K Kostov, S Kinov, N Dokova
Physical Education, Sport, Kinesitherapy Research Journal 1 (1), 1-5, 2016
12016
Adaptation of 7-8 year old pupils to physical loads with a fixed dosage
K Kostov, S Kinov, N Dokova, B Kostova
Journal of Physical Education and Sport 16 (1), 264 - 268, 2016
12016
MOTOR ACTIVITY OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS.
D Tomova, S Kinov, Y Rumenov
Research in Kinesiology 48, 2020
2020
DAILY ROUTINE’S ORGANIZATION OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS OF THE BASIC EDUCATIONAL DEGREE
S Kinov, N Dokova, Y Rumenov
Research in Kinesiology 48, 2020
2020
PRACTICAL TRAINING OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS STUDENTS IN SOUTH-WEST UNIVERSITY “NEOFIT RILSKI”
S Kinov, N Dokova
Воспитание/Vospitanie-Journal of Educational Sciences, Theory and Practice …, 2018
2018
Features of Loading with Physical Exercises in Children with Special Educational Needs
К Костов, Н Докова, С Кинов
Педагогика 89 (9), 1275-1282, 2017
2017
ОСОБЕНОСТИ НА НАТОВАРВАНЕТО В ЗАНИМАНИЯТА С ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ПРИ ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
К Костов, Н Докова, С Кинов
Педагогика / Pedagogy, 1275-1282, 2017
2017
Socio-emotional skills of university students – sports pedagogues
N Dokova, S Kinov
Knowledge in practice 20 (4), 2015-2019, 2017
2017
Физическото възпитание в началното училище
К Костов, Н Докова, С Кинов
УИ "Неофит Рилски", Благоевград, 2017
2017
The physical activity among children-a major factor in the system of public health
S Kinov
PhD students in dialogue with science, 55-60, 2010
2010
Двигателната активност сред подрастващите-основен фактор в системата на общественото здраве
С Кинов
"Докторантите в диалог с науката" 1, 55-60, 2010
2010
ДОКТОРАНТЪТ- СУБЕКТ НА ОБУЧЕНИЕТО В ТРЕТАТА СТЕПЕН НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
Н Докова, С Кинов
Третата степен на висшето образование, 81-95, 2009
2009
To the matter about the integrative nature of physical education
K Kostov, S Kinov
International scientific congress "Sport, stress, adaptation", 2006
2006
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20