Bojidar Bojinov (Божидар Божинов)
Bojidar Bojinov (Божидар Божинов)
Professor in Finance and Banking, Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria (професор
Потвърден имейл адрес: uni-svishtov.bg - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Актуални аспекти на банковата политика
Б Божинов
АИ Ценов, Свищов, 2013
112013
Управление на рисковете в търговската банка
Б Божинов
АИ Ценов, Свищов, 2013
112013
Управление на информационните технологии в университетите
Б Божинов
АИ Ценов, Свищов, 2017
102017
What Bulgarian Banks Offer via Internet: an overview
B Bojinov
50 TH Anniversary Financial Conference, 11-12 April 2002, Svishtov, Bulgaria …, 2002
92002
Въведение в банковото дело
Р Радков, Е Михайлов, Б Божинов
В. Търново, 2004
72004
Trends in the use of information and educational technologies in universities - preliminary results from CEE universities survey 2016
B Bojinov
Бiзнес Iнформ, 71-76, 2016
62016
Банковата сигурност – основни проявления и аспекти
Б Божинов
Народостопански архив, 3-17, 2016
62016
Съвременният университетски ИТ център–организационни взаимодействия и предизвикателства пред дейността му
Б Божинов
Известия 54, 66-72, 2017
52017
Анализ на състоянието и развитието на българската банкова система (2007-2012)
Б Божинов
АИ Ценов, Свищов, 2013
52013
Банково обслужване на икономическите агенти
Е Михайлов, Ж Вътев, М Асенова, Б Божинов, Г Георгиев, Б Кръстев, ...
Велико Търново, Абагар, 2003
52003
Evolution and Present Status of Bulgarian Card Market
B Bojinov
Electronic Payment Systems Observatory Newspaper, 2002
42002
Изчисляване на конструкции върху еластична основа: Ръководство
БА Божинов, БА Божинов, ТГ Етимов, ДС Гочева-Райкова
Техника, 1982
41982
Enterprise Architecture in the Company Management Framework
B Bojinov
Проблеми Економiки, 98-106, 2016
32016
Въведение в банковото дело
Б Божинов
АИ Ценов, Свищов, 2013
3*2013
Въведение в банковото дело
Б Божинов, др.
АБАГАР, В. Търново, 2004
3*2004
Financing activities of modern universities - approaches, challenges, problems
B Bojinov
Juvenis scientia, 25-26, 2017
22017
Стратегическо управление на информационните технологии във фирмата
Б Божинов
Neofeeback, 2017
22017
Information security in banking: conceptual issues
B Bojinov
Актуальные проблемы современности: наука и общество, 38-41, 2016
2*2016
Penetration of Information Technologies and Systems in the Companies’ Activities – Brief Evolutionary Overview
B Bojinov
Актуальные проблемы современности: наука и общество, 21-24, 2016
22016
Causes of banking crises in modern world
BV Bojinov
Available at SSRN 2438182, 2014
22014
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20